แจ้งปรับ ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 2 ก.พ.65

นับว่าเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 65 เพจแจ้งเตือนราคาน้ำมัน เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้ 14 มกราคม 2565 เวล า 05.00 น. (ตีห้า) เป็นต้นไป ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่ม

โซฮอล์ +0.50 บ าท

E85 +0.60 บ าท

ดีเซล คงเดิม

มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2565 เวล า 5.00 น. เป็นต้นไป

(ราคาดังกล่ าวเป็นราคาข ายปลีกในเขตกทม. ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)

โพสต์ดังกล่ าว

ประกาศดังกล่ าว

สำหรับราคาใหม่มีดังนี้

GSH95S EVO อยู่ที่ 34.55 บ าท/ลิตร
GSH91S EVO อยู่ที่ 34.28 บ าท/ลิตร
GSH E20S EVO อยู่ที่ 33.44 บ าท/ลิตร
GSH E85S EVO อยู่ที่ 26.74 บ าท/ลิตร
Hi Diesel B20S อยู่ที่ 29.94 บ าท/ลิตร
Hi Diesel S B10 อยู่ที่ 29.94 บ าท/ลิตร
Hi Diesel S B7 อยู่ที่ 29.94 บ าท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาดังกล่ าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)

วันนี้ใครยังไม่เติมรีบเลย