คุณลุง คุณป้า ถูกรางวัลที่ 1 ญาติๆแห่ยินดี

ได้รับการพูดถึงไม่น้อย ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ที่ซื้อสล ากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

รางวัลที่ 1

ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 รางวัลละ 6,000,000 บ าท

944308

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บ าท

942 061

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บ าท

509 485

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บ าท

30

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บ าท

944307 944309

ล่ าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับชาวศรีษะเกษด้วยจ้า หลังถูกรางวัลที่ 1 โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า ยินดีกับน้าทั้งสองคนด้วยจ้า # รางวัลที่ 1

โพสต์ดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว