กรมอนามัย เตือน ห้ามซดน้ำ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จนหมด

นับว่าเป็นเรื่องที่สังคมสนใจไม่น้อย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่ าวถึงกรณีการโพสต์ภาพบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำเข้าจากจีนยี่ห้อหนึ่ง พบปริมาณโซเดียมระบุบนซองสูงถึง 26,240 มิลลิกรัม

ซึ่งเกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำต่อวัน ไม่ควรเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัมหรือ 1 ช้อนชาต่อวัน ว่า การกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้องคำนึงถึงปริมาณโซเดียมด้วย เนื่องจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปส่วนใหญ่ห่อละประมาณ 60 กรัม หากกินหมดห่อจะได้รับโซเดียม 1,400 – 2,600 มิลลิกรัม

และถ้าเป็นห่อใหญ่ขึ้น ปริมาณผงปรุงรสหรือเครื่องปรุงยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามขนาดผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินความต้องการ ทำให้เกิดผลเสี ยต่อสุขภาพ

เพราะเมื่อร่างกายไม่สามารถกำจัดเกลือและน้ำส่วนเกินในร่างกาย จะทำให้เกิดการคั่งของเกลือและน้ำในอวั ยวะต่างๆ ทำให้ แ ข น ข า บ วม เห นื่อยง่าย แน่นหน้ า อ ก

และหากร่างกายไม่สามารถขับโซเดียมออกได้ทัน จะเกิดการสะสมในร่างกายเ สี่ยงต่อการเกิดโ ร ค ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สูง และเกิดภา วะ แทรกซ้อน เช่น หั ว ใ จ ทำงานหนักขึ้น ทำให้เกิด หั ว ใ จ โตและ หั ว ใ จ ว า ย ได้ในที่สุด

นพ.สุวรรณชัย กล่ าวว่า ไม่แนะนำให้กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเดียว เพราะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน ควรต้มให้สุกอาจเพิ่มเนื้อสัตว์ ไข่ และผัก เพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วน เลี่ยงการกินดิ บ เติมผงปรุงรสหมดซอง และกินน้ำซุปหมดถ้วย