ไพรวัลย์ วรรณบุตร รับคำเทศน์จาก พระมหานภันต์

เป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงหนักมาก หลังเกิดดร าม่ารุมเร้ามากมายถึงขั้นยอดฟอลโลว์ลดฮวบมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงต่างๆนานา วันที่ 30 ม.ค. 65 ทิดไพรวัลย์ วรรณบุตร นิมนต์ พระมหานภันต์ หนึ่งใน 4 พส. มาเทศน์สอน โดยขณะก่อนเริ่มต้นเทศน์สอน ไพรวัลย์ บอกว่า อาการผมกำลังสู่ขิต ให้พระอาจารย์มาเทศน์สั่งสอนให้แง่คิดผม สัญญาจะไม่ลุกจากเก้าอี้ไปไหน

โดยยังพูดแซวตัวเองว่า ตอนนี้เป็นคนบา ป อยู่ใกล้ผ้าเหลืองก็จะร้อนหน่อย เผยความรู้สึกดีที่อยู่ใกล้พระอาจารย์ เมื่อเ สียอะไรบางอย่างรู้สึกดีที่ได้อะไรบางอย่างกลับมา และบางอย่างที่ได้มาคุ้มค่ากับบางอย่างที่ได้เ สีย

ผมเ สียยอดฟอลโลว์ เ สียยอดติดตาม เ สียคนเคยชื่นชมรักใคร่ แต่ผมได้กำลังใจจากคนที่ผมยังไม่แน่ใจว่าเขาดีกับผมจริงหรือเปล่ า เป็นมิตรกับผมมากน้อยแค่ไหน

เวล าที่ผมโดนกระหน่ำโดนยำ คนส่วนใหญ่พร้อมจะยำไปด้วย ผมรู้สึกอย่างนั้นเพราะผมโดนเอง คนที่ผมไม่คิดว่าเขาจะยำผมก็ยำผม ไม่โทษว่าสิ่งที่เขาทำคือการผิด เขาอาจจะอย ากหาโอกาสจะยำมานานแล้วไม่มีโอกาส เป็นบทเรียนของผม แต่เวล าที่ดิ่งยังมีคนคอยหนุนเราไว้ ชอบคำว่าหนุนใจมาก ในวันที่ใจเราใกล้จะแตกสล าย ยังมีคนประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ที่เอามือมาหนุนหั วใจผมไว้ มาอุ้มใจผมไว้

พระมหานภันต์ กล่ าวว่า คนรักน้องมีเยอะย่อมมีคนไม่ชอบ ขอเป็นอีกหนึ่งคนที่หนุนใจด้วย น่าจะมีมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ไพรวัลย์ยังได้ขอให้พระมหานภันต์ เคาะหัวเรียกสติ ซึ่งพระมหานภันต์ได้นำหนังสือธรรมะเคาะหัวไพรวัลย์ ให้ธรรมะให้ใคร่ครวญก่อนจึงทำจึงพูด

โดยพระมหานภันต์ มีคำสอนดีๆมากมาย อาทิ ไม่เอาใจไปรับมีดโกนใคร ไม่เอามีดโกนไปกรีดใครด้วยโดยหลังจากฟังคำสั่งสอน ไพรวัลย์ มีท่าทีสงบลงและเห็นด้วยกับคำสอนของพระมหานภันต์ บางทีมองมุมตัวเองเราเป็นมนุษย์ที่พย าย ามปกป้องตัวเอง ไม่ใช่ให้ใครมารังแก แต่วิธีปกป้องไม่ละเอียดพอกล ายเป็นทำร้ายตัวเองซ้ำไปอีก

พร้อมทั้งเผยเคยถูกบูลลี่หนักวัยเด็กกระทั่งลืมว่าตัวเองชื่อเอก เพราะโดนเรียกเณรมืด เณรดำ รู้สึกถ้าไม่ปกป้องตัวเอง โดนปารองเท้าใส่เคยเขียนเล่ าในหนังสือ ไม่ใช่ปกป้องไม่ได้ แต่วิธีคิดว่ายอมไม่ได้ ยอมไม่ได้ กล ายเป็นพลังมืด

เจ้าตัวยอมรับว่าเหนื่อย โลกฆราวาสซับซ้อนยุ่งย าก ก่อนกล่ าวทิ้งท้าย ขอบคุณพระอาจารย์ที่มาสอนเป็นประโยชน์กับทุกคน จะเก็บไลฟ์นี้ไว้ วันไหนเฟลเ ศร้าขาดสติจะเปิดไลฟ์นี้ฟัง ไม่อย ากแก้ตัวหรือยังมั่นอยู่ ขอบคุณคนที่ยังเลือกติดตามผมอยู่