เปิดราคาทอง เช้าวันจันทร์ที่ 31 ม.ค.65

เป็นเรื่องที่ได้รับการพูดถึงในขณะนี้ ราคาทองวันนี้ ล่าสุด 31 มกราคม 2565 ราคาทองเปิดตัวลดลง 100 บ าท ราคาทองรูปพรรณ 1 บ าท ข ายออก 28,850 บ าท รับซื้ อ 27,742.80 บ าท

ราคาทองคำแท่ง 1 บ าท รับซื้ อ 28,250 บ าท ข ายออก 28,350 บ าท

เมื่อเวลา 09.30 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันครั้งที่ 1 ราคาทองคำเปิดตัว -100 บ าท

รายงาน ราคาทองวันนี้ ล่าสุด 31 มกราคม 2565 ราคาทองเปิดตัวลดลง 100 บา ท ราคาทองรูปพรรณ 1 บ าท

ข ายออก 28,850 บ าท รับซื้ อ 27,742.80 บ าท ราคาทองคำแท่ง 1 บ าท รับซื้ อ 28,250 บ าท ข ายออก 28,350 บ าท

เมื่อเวลา 09.30 น. สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันครั้งที่ 1 ราคาทองคำเปิดตัว -100 บ าท

รับซื้ อ บ าทละ 28,250 บ าท

ข ายออก บ าทละ 28,350 บ าท

ทองรูปพรรณ 1 บ าท

รับซื้ อ บ าทละ 27,742.80 บ าท

ข ายออก บ าทละ 28,850 บ าท