หนุ่มติดบนยอดต้นมะพร้าว หลังปีนไปเก็บลูกมาทำกับข้าว

มีคนแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสาโรจน์ ศรีน้อย หัวหน้าศูนย์มูลนิธิกู้ภัยร่มไทรจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายชารีฟ เจ๊ะบา เจ้าหน้าที่สื่อสารวิทยุร่มไทรรหัสกู้ภัย 41 และเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยร่มไทรจังหวัดสตูล เร่งไปช่วยเหลือบุคคลดังกล่ าวที่ติดค้างบนยอดต้นมะพร้าวที่มีความสูงถึง 12 เมตร

โดยแจ้งทางผู้สื่อข่าวว่ามูลนิธิกู้ภัยร่มไทรสตูลเวล า18.48 น.รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรจ.สตูล เหตุมีผู้ติดบนต้นมะพร้าว สถานที่ บ้านห้วยหลุง ม.7 ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล เหตุการณ์อาการรู้สึกตัวดีอ่อนแรง เวียนศีร ษะ จำนวน 1 คน ชื่อ นายดนอาสีด หวังหมัดอายุ 37 ปี นำส่งรพ.สตูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จนท.กู้ภัย ระบุว่าคนติดบนยอดมะพร้าวชื่อ นายดนอาสีด หวังหมัด อายุ 37 ปี โดยทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากแฟนสาวของผู้ติดบนยอดต้นมะพร้าวเล่ าให้ฟังว่านายดนอาสีดได้ขึ้นปีนต้นมะพร้าวเพื่อแมะพร้าวเอามาทำกับข้าวกิน เนื่องจากราคาข้าวของแพง ปีนขึ้นเก็บลูกมะพร้าวข้างบ้าน

เมื่อได้จังหวะการเก็บลูกมะพร้าวเสร็จสิ้นแต่ดันปีนลงกลับไม่ได้ ด้วยสภาพอ่อนแรงจึงเกาะอยู่บนต้นนานนับหล ายชั่วโมง โดยตนเองปีนขึ้นไปตั้งแต่ช่วงเวล า 15.00 น.จนกระทั้งช่วงเวล า 18.00 น. ใกล้ค่ำยังลงไม่ได้ทางแฟนสาวจึงโทรแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่มไทรจังหวัดสตูลและทาง อบต.ควนโพธิ์

จากนั้นทาง นายสาโรจน์ ศรีน้อย หัวหน้าชุดมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรจังหวัดสตูลได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ลงพื้นที่ทันที ซึ่งจุดบริเวณที่นายดนอาสีดได้ใช้ไฟสปอตไลน์ส่องขึ้นไปบนยอดต้นมะพร้าว จากนั้นก็ประสานใช้รถเครนที่มีกระเช้าของทางอบต.ควนโพธิ์นำเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ขึ้นไปรับตัวลงมาจนสำเร็จปลอดภัยและนายดนอาสีด หวังหมัด มีสภาพเหนื่อยอ่อนแรงและบอกว่าปีนขึ้นไปเก็บลูกมะพร้าวจนเหนื่อย

รวมทั้งต้นมะพร้าวสูงลมแรงด้วยจึงไม่กล้าฝืนตนเองปีนลงมา หากพล าดท่าอาจจะตกก ระแทกถึงขั้นพิ การและเ สียชีวิตได้ทันที และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือลงพื้นดินได้อย่างปลอดภัย