จนท. ชี้แจงข้อมูล หลังปรากฏภาพ หอยแมลงภู่ เต็มหาดสมิหลา

เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจทั่วโลกออนไลน์ จากกรณี เพจ C ของอร่อยชายแดนใต้ ได้แชร์ภาพของผู้ใช้เฟซบุ๊ก Hongsanart Prachakittikul

ที่ได้โพสต์ภาพหอยแมลงภู่เกาะอยู่ตามแนวโขดหินบริเวณ หาดสมิหล า

ระหว่างศาล าไทยกับเสาหลักศุลกากร อ.เมือง จังหวัดสงขล า โดยหอยแมลงภู่มีเป็นจำนวนมากถือเครื่องบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของทะเลไทยได้เป็นอย่างดี

ด้านชาวเน็ตที่ได้เห็นภาพต่างบอกเป็นเ สียงเดียวกันว่าสงสัยคนแแถวนั้นเตรียมต้มน้ำร้อนกับตำน้ำจิ้มซีฟู้ดรอ

เอาไว้เลยเพราะดูจากภาพแล้วหอยแต่ละตัวมีขนาดที่ใหญ่กำลังกินมากๆและปรากฎการนี้จะเกิดขึ้นปีละครั้งเท่านั้น ถือเป็นนาทีทองของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้หาดสมิหล า

ล่ าสุด ศูนย์วิจัยทรัพย ากร ทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนล่ าง เผย เป็นกระจายปกติตามฤดูกาลของหอยแมลงภู่ และยังบ่งบอกว่าพื้นที่นั้นมีแหล่งอาหาร คุณภาพน้ำและปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสม

วันที่ 27 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพย ากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่ าง (สงขล า) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการแพร่กระจายของหอยแมลงภู่ จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ Hongsanart Prachakittikul

ได้โพสในเพจภาพสวยสงขล า ผลการตรวจสอบพบว่าเป็นการแพร่กระจายของหอยแมลงภู่ชนิด Perna viridis (Linnaeus, 1758) ขนาดเล็ก (ความย าวเปลือก 2.2 ซม. ความกว้างเปลือก 1.3 ซม.) อายุเฉลี่ยประมาณ 2 เดือน พบยึดเกาะตามแนวโขดหินในบริเวณที่น้ำทะเลท่วมถึงช่วงเขตระหว่างศาล าไทยกับเสาหลักศุลกากร (หลังโรงแรมบีพีสมิหล าบีช) คิดเป็นพื้นที่การแพร่กระจายประมาณ 2,217 ตร.ม.

จากกรณีดังกล่ าวเป็นการแพร่กระจายปกติตามฤดูกาลของหอยแมลงภู่ในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่ าง ทั้งนี้หอยแมลงภู่บริเวณนี้มีการวางไข่ได้ตลอดปีแต่มีช่วงฤดูวางไข่ที่หนาแน่นอยู่ 2 ช่วง คือเดือนมีนาคม-เมษายน และตุล าคม-ธันวาคม และหากพื้นที่นั้นมีแหล่งอาหารพวกแพลงก์ตอนพืช/แพลงก์ตอนสัตว์ที่สมบูรณ์ คุณภาพน้ำและปัจจัยสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม รวมถึงมีวัตถุที่เหมาะต่อการลงเกาะของตัวอ่อน ก็มีโอกาสพบการแพร่กระจายของหอยแมลงภู่ได้

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ปกติ ความเค็ม 31.16 พีพีที อุณหภูมิ 28.90 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละล ายน้ำ 6.49 มิลลิกรัม/ลิตร ความเป็นกรด-ด่าง 9.02