สำนักงาน กกต. เผย ไร้เงา ผู้ยื่นใบสมัคร เลขาฯ กกต.

จากกรณีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ลงนามประกาศ กกต. เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาฯ กกต. แทนอดีตเลขาฯ กกต. ที่ได้ล าออกไป

โดยได้มีการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-28 มกราคม 65 ที่ชั้น 2 ห้อง 203 สำนักงาน กกต. อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ (ในวันเวล าราชการ)

โดยผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงาน กกต. หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www . ect . go . th

ล่ าสุด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 มีรายงานว่า ขณะนี้ผ่านมาแล้ว 14 วัน นับตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร

ปรากฎว่ายังไม่มีใครมายื่นใบสมัคร แต่คาดว่าน่าจะมีคนทยอยเดินทางมายื่นใบสมัครในช่วงวันท้ายๆ ก่อนที่จะปิดการรับสมัคร

สำหรับตำแหน่งเลขาฯ กกต. นี้ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

ส่วนอัตราเงินเดือนอยู่ที่ 97,900 – 150,000 บ าท

เงินประจำตำแหน่ง 35,000 บ าท และเงินเพิ่มพิเศษ 35,000 บ าท