แม่ตัดสินใจ บริจาค ช่วยต่อได้ 6 ชีวิต เพื่อบุตรสาว

เป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างมาก เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2565 ที่ศูนย์บริจาคอ วั ยวะ รพ.เพชรบูรณ์ นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ มอบประกาศเกียรติคุณ และพวงหรีดจากศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยให้แก่น.ส.ชาลิสา วงศาวดี อายุ 28 ปี ชาวจ.เพชรบูรณ์ ที่เสี ยชี วิ ตด้วยอุ บั ติเห ตุ

และได้บริจาคอ วั ยวะให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีนางระพีพร วงษาวดี อายุ 59 ปี มารดาเป็นผู้รับมอบ นางระพีพร วงษาวดี เปิดเผยว่า ลูกสาวทำงานเป็นพนักงานประจำสำนักงานฟู้ดแพนด้า อ.เมืองเพชรบูรณ์ ช่วงค่ำวันที่ 21 มกราคม 65 ลูกสาวได้ขี่รถจยย. ไปบ้านเพื่อน แล้วขี่กลับห้องพักเวลา 02.00 น. เมื่อมาถึงหน้ารพ.เพชรบูรณ์ รถจยย. ได้ชนท้ายรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางจนได้รับบาดเจ็บสาหัส กู้ชีพได้นำตัวส่งรพ.เพชรบูรณ์ โดยแพ ทย์ได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่

แต่เนื่องจากน้องบาดเจ็บสาหัส ก้านสมองตาย ระหว่างนั้นพย าบาลได้มาแจ้งถึงโครงการบริจาคอ วั ยวะเพื่อช่วยเหลือคนอื่น ซึ่งตนก็เห็นดีด้วยเพราะเป็นความต้องการของลูกสาวโดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 65 ที่ผ่านมา ลูกสาวได้ไปร่วมงานวันเกิดป้าและได้พูดเปรย ๆ กับตนว่าตั้งใจที่จะไปแจ้งความประสงค์ที่จะบริจาคอ วั ยวะที่โรงพย าบาลแต่ยังไม่ได้ไปเลย กระทั่งมาเกิดเหตุดังกล่ าว ในทีแรกตนยังไม่ตัดสินใจบริจาคทันทีเนื่องจากว่าอาจจะมีปาฏิหาริย์ แต่ลูกสาวก็ไม่กลับมาจึงตัดสินใจบริจาคและได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า หากมีอ วั ย วะส่วนไหนสามารถที่จะนำไปช่วยคนอื่นได้ก็ยินดีที่จะบริจาคทั้งหมด

ในวันนี้หากลูกรับรู้ได้อย ากจะบอกว่าการที่ลูกตั้งใจที่จะบริจาคอ วั ยวะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เพราะการให้ชีวิตให้แสงสว่างแก่ผู้อื่นเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ และแม่ขอให้บุญกุศลจากการบริจาคอ วั ยวะในครั้งนี้จงส่งให้ลูกไปสู่ภพภูมิที่ดีหากชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีก ด้านนพ.ย์นิติ เปิดเผยว่า ผู้เสี ย ชี วิ ตรายนี้สามารถบริจาคอ วั ยวะได้ถึง 6 ส่วน คือกระจกตา 2 ข้าง ไต 2 ข้าง ลิ้นหัวใจ และหลอดเลื อ ดดำ สามารถนำไปช่วยชีวิตและให้ผู้อื่นได้มองเห็นได้อีกถึง 6 คน ถือว่าเป็นกุศลอย่างสูง และขอให้บุญกุศลดังกล่ าวจงส่งผลให้ผู้เสี ย ชี วิ ตไปสู่ภ พภูมิที่ดี

ประเทศไทยมีผู้ป่ว ยอ วั ยวะวายและรอการเปลี่ยนถ่ายอ วั ยวะอยู่เป็นจำนวนมาก รพ.เพชรบูรณ์ จึงได้มุ่งเน้นที่จะจัดหาและรับบริจาคอ วั ยวะเพื่อไปช่วยเหลือผู้ป่ว ยดังกล่ าว โดยในปี 2563 มีผู้เสี ยชี วิ ตและได้บริจาคอ วัย วะ 23 ราย เป็นไต 12 ข้าง ตับ 1 หัวใจ 1 ลิ้นหัวใจ 3 ดวงตา 27 ข้าง

สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่ว ยได้จำนวน 44 ราย ในปี 2564 มีผู้เสี ยชี วิ ตบริจาคอ วั ย วะ 39 ราย เป็นไ ต 18 ข้าง ลิ้ นหัวใ จ 12 ตา 45 ข้าง สามารถนำไปช่วยผู้ป่ว ยได้ 65 ราย และในปี 2565 มีผู้เสี ยชี วิ ตบริจาคอ วัยวะ 8 ราย เป็นไ ต 4 ข้าง ตั บ 1 หัวใจ 1 ลิ้ นหัวใ จ 1 ดว งต า 6 ข้าง สามารถนำไปช่วยผู้ป่ว ยได้ 13 ราย

ขอบคุณ ข่าวสด