ประวัติ หมอกระต่าย

ยังคงเป็นกระแสที่มีคนพูดถึงกันทั่ว สำหรับประวัติของ หมอกระต่าย เกิดวันที่ 24 ม.ค.2531 ปัจจุบันอายุ 33 ปี (ในวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิด) หลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษา

ก็มาเรียนต่อชั้นมัธยมต้นและปลาย โรงเรียนสาธิตปทุมวัน และเรียนต่อที่คณะแพ ทยศาสตร์ โรงพย าบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 42 กลับไปใช้ทุนที่โรงพย าบาลสระบุรี

แต่ด้วยความมุ่งมั่น และรักในอาชีพแพ ทย์ จึงไปเรียนต่อเฉพาะทางจักษุวิทย า วัดไร่ขิง ต่อยอดจักษุวิทย าภูมิคุ้มกันอักเสบ และศึกษาต่อเฉพาะทาง โรงบาลจุฬาลงกรณ์ ล่ าสุดจะเข้ารับราชการที่โรงบาลตำรวจ

พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริย ากุล

พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริย ากุล

พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริย ากุล