หมวดไวกิ้ง เคลื่อนไหว หลัง อัจฉริยะ ยื่นหนังสือตรวจสอบ

เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ สืบเนื่องมาจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ เข้ายื่นหลักฐานที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุ จ ริ ต

และประพฤติมิชอบ (ปปป.) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อร้องทุ กข์กล่ าวโทษ ร.ต.ท.หญิง ภัทรศย า ฤกษ์รัตน์ หรือ หมวดไวกิ้ง พนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง

นายอัจฉริยะ กล่ าวว่า มายื่นหนังสือให้ทางผู้การ ปปป. ตรวจสอบหมวดไวกิ้ง หากพบมีการกระทำผิ ดก็ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

ซึ่งหมวดไวกิ้งนั้นเป็นพนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง ปัจจุบันไปช่วยราชการอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในนามทีมโฆษก แต่ก็ต้องไปร่วมทำการสอบสวนตามอำนาจหน้าที่เดิมด้วย

ดังนั้นขอให้ตรวจสอบว่ามีการเบิกเงินประจำตำแหน่งหรือไม่อย่างไร และเบิกตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ถ้าไม่ได้เบิกก็แล้วไป

แต่ถ้าเบิกแล้วไม่ได้มีตรวจสอบก็ถือว่าเป็นการกระทำผิ ดตามระเบียบก็ต้องถูกดำเนินค ดี

และที่ สตง. ตรวจสอบเป็นเรื่องหนึ่ง ส่วนของเราเป็นเรื่องที่มีการตรวจพบว่าการสอบสวนมีค ดีใดบ้างที่มีผู้ต้องหา หรือผู้เ สียหาย และร่วมสอบสวนกับใครบ้าง มีการสอบสวนจริงหรือไม่อย่างไร

ด้าน หมวดไวกิ้ง เองก็ได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ระบุว่า “So many assume. So little know.” (คาดเดากันไปมากมาย แต่รู้เพียงน้อยนิด)