ไทม์ไลน์คนละครึ่งเฟส4 อาจได้เงินมากกว่า 1,500

เป็นประเด็นที่มีคนให้ความสนใจกันมาก ความคืบหน้า โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ซึ่งล่ าสุดทางด้าน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดโครงการคนละครึ่งเฟส 4

โดยนอกจากขยับระยะเวลาการเริ่มโครงการให้เร็วขึ้น จากวันที่ 1 มี.ค .2565 เป็นกลางเดือน ก.พ.2565 แล้ว ยังจะพิจารณาเพิ่มวงเงินมากกว่า 1,500 บาท และขย ายระยะเวลาการใช้ออกไปจาก 2 เดือน เป็น 3

หรือ 4 เดือน ซึ่งการเพิ่มระยะเวลาการใช้สิทธิ์ของโครงการนั้น จำเป็นต้องเพิ่มวงเงินด้วย เพื่อให้สอดคล้องกัน ส่วนจะเพิ่มวงเงินต่อคนเท่าไหร่ รวมถึงระยะเวลาเท่าใดนั้น ต้องรอผลสรุปของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการคนละครึ่งให้ได้ข้อยุติก่อน คาดว่าจะมีข้อสรุปเร็วๆนี้

ไทม์ไลน์การลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 : เปิดลงทะเบียน และให้กดยืนยันสิทธิ์ (สำหรับรายเก่า)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 : สามารถใช้จ่าย

ผู้ที่สามารถกดรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ได้ มีทั้งรายเก่า (ผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟสอื่นๆ มาก่อนแล้ว) และรายใหม่ (ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งมาก่อน) โดยขั้นตอนในการกดรับสิทธิแตกต่างกัน โดยผู้ได้สิทธิในโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 27.98 ล้านราย

ซึ่งเป็นผู้รับสิทธิรายเก่า จะต้องกด “ยืนยันตัวตน” อีกครั้ง ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ส่วนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนจะต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เมื่อลงทะเบียนในครั้งนี้ได้แล้ว หากได้รับ SMS ระบุข้อความ “ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดใช้สิทธิผ่านแอพฯ เป๋าตัง” แปลว่า ได้รับสิทธิในโครงการคนละครึ่งแล้ว และหากเข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

แล้วขึ้นข้อความขึ้นแบบนี้คือ “ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ” ผู้ลงทะเบียนต้องเช็กหรืออัพเดทแอพฯเป๋าตัง ให้เป็นเวอร์ชั่นล่ าสุดก่อน แล้วจึงรอตรวจสอบอีกครั้ง คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ – มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย – อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน – ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น – ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th – ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com – ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้