เขาคิชฌกูฏ 2565 เตรียมเปิดให้ขึ้นไปอีกครั้ง

ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจ สายบุญ สายเที่ยว เตรียมตัว เตรียมใจกันให้พร้อม เพราะว่าในปีนี้ 2565 นี้ เขาคิชฌกูฏ จะกลับมาเปิดให้เข้าท่องเที่ยวอีกครั้งหลังจากปีที่ผ่านมางดให้เข้าท่องเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่แพร่ร ะ บ าดในเมืองไทย

เขาคิชฌกูฏ

เขาคิชฌกูฏ

โดยในปีนี้จะเปิดให้เข้าท่องเที่ยวและนมัสการรอยพระพุทธบาทบนเขาคิชฌกูฏ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 2 เมษายน 2565 ถือเป็นข่าวดีสำหรับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทุกคนที่รอคอยการขึ้นไปเยี่ยมชมเขาคิชฌกูฏ กันอีกครั้ง

เขาคิชฌกูฏ

เขาคิชฌกูฏ

เขาคิชฌกูฏ

และเลขที่หล ายๆคนรอคอย เลข วันเปิด เขาคิชกุฏจันทบุรี 65

อย่างไรก็ใช้วิจารณญาณในการอ่านนะคะ