หนุ่มนับเงิน หลังเก็บสะสมในถังน้ำถึง 2 ปี

เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาก เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความเห็น และให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก หลังผู้ใช้ Tiktok @ mamahatakaj โพสต์คลิปโชว์เงินเก็บสะสมมานานถึง 2 ปี แต่ที่ต้องตะลึงเพราะพบว่าเงินที่เก็บสะสมได้นั้นมียอดรวมถึง 1.4 ล้านบ าท

ซึ่งสมาชิก TikTok รายดังกล่ าว ได้โพสต์คลิปเอาไว้หล ายคลิป โดยเป็นคลิปนาทีที่เปิดถังน้ำซึ่งดัดแปลงเป็นกระปุกออมสินขนาดใหญ่ ไว้ใส่เงินสะสม ใช้เวล า 2 ปี และเมื่อเทออกมาแล้วก็พบว่า ภายในมีเงินอยู่จำนวนมาก มีทั้งมัดเป็นก้อนๆ และธนบัตรฉบับปกติ

ภาพดังกล่ าว

โดยระบุข้อความว่า 1,469,400 บ าท หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบ าทถ้วน ในตำนาน บันทึกไว้ เงินในกระปุกออมสินของครอบครัว ได้เท่าไหร่หยอดกระปุกหมด ภูมิใจเราทำได้

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

ชมคลิป

@mamahatakaj #1,469,400บาท #หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)ใน ตำนาน บันทึกไว้ เงินในกระปุกออมสินของครอบครัว ได้เท่าไหร่หยอดกระปุกหมด#ภูมิใจเราทำได้👍👍👍 ♬ ชอบแบบนี้ – หนามเตย สะแบงบิน