ปตท. บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมัน 20 ม.ค.65

เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง วันที่ 19 ม.ค. 2565 มีรายงานว่า บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ประกาศปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร และกลุ่มดีเซล ปรับขึ้น 10 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น. วันที่ 20 ม.ค. 2565

ปตท.

สำหรับราคาใหม่มีดังนี้

GSH95S EVO อยู่ที่ 33.15 บ าท/ลิตร

GSH91S EVO อยู่ที่ 32.88 บา ท/ลิตร

GSH E20S EVO อยู่ที่ 31.64 บ าท/ลิตร

GSH E85S EVO อยู่ที่ 24.94 บ าท/ลิตร

Hi Diesel B20S อยู่ที่ 29.94 บ าท/ลิตร

Hi Diesel S B10 อยู่ที่ 29.94 บ าท/ลิตร

Hi Diesel S B7 อยู่ที่ 29.94 บ าท/ลิตร

Hi Premium Diesel S B7 อยู่ที่ 35.96 บ าท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาดังกล่ าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.