กองสลากฯ ประกาศเลื่อนออกรางวัล ด่วน

เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นวงกว้าง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการออกสล ากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งตามปกติทุกเดือนจะออก 2 งวด คือ วันที่ 1 กับวันที่ 16 ของทุกเดือน แต่เนื่องจากในวันที่ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ จึงมีการเลื่อนออกสล ากเป็นวันที่ 30 ธันวาคม ทำให้ทุกเดือนธันวาคม จะมีการออกรางวัลสามครั้งคือวันที่ 1 ธันวาคม งวดวันที่ 16 ธันวาคม และงวดวันที่ 30 ธันวาคม

นอกจากนี้งวดถัดไปในเดือน มกราคม ที่ควรจะออกในวันที 16 ของทุกเดือน

แต่เนื่องจากวันที่ 16 มกราคม เป็นวันครู

จึงมีการเลื่อนออกผลสล ากกินแบ่งเป็นวันที่ 17 มกราคม

เช่นเดียวกับวันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันแรงงาน

การออกผลสล ากกินแบ่งรัฐบาลก็จะเลื่อนไปออกในวันที่ 2 พฤษภาคม

เดือนธันวาคม รัฐบาลไทยประกาศผลรางวัล 3 รอบ