เช็คเงื่อนไข คนละครึ่งเฟส 4

เป็นอีกกระแสที่มีคนให้ความสนใจ เรื่องนี้มีที่มาจาก นาย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่ าวภายหลังการหารือร่วมกับ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถึงโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนเวลาโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ให้เร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 1 มี.ค. 2565 มาเป็นช่วงกลางเดือน ก.พ. 2565

ภาพดังกล่ าว

โดยผู้ที่เคยได้รับสิทธิอยู่แล้ว สามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการได้เลย โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลหรือลงทะเบียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.คนละครึ่ง.com ใหม่อีกครั้ง แต่จะไม่ใช่การให้สิทธิโดยอัตโนมัติ ดังนั้น จะต้องกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการภายในช่วงเวลาที่กำหนดภาพดังกล่ าว

นอกจากนี้ เตรียมมีการช่วยเหลือ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รวมไปถึงกลุ่มเปราะบาง ที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนด้วย โดยจะเติมเงินเข้าบัตรช่วยบรรเทาค่าใช้จ่าย เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มได้รับความช่วยเหลือ โดยไม่ตกหล่นตามนโยบายของรัฐบาลภาพดังกล่ าว

ทั้งนี้ ได้มีการรายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า เบื้องต้นจะเปิดให้ยืนยันสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ในวันที่ 14 ก.พ. 65 เพื่อเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ ซึ่งคาดว่าวงเงินที่ให้อยู่ที่ 1,000 – 1,500 บาท โดยมีระยะการใช้จ่ายราว 2 – 3 เดือน ส่วนเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน กลุ่มเปราะบาง คาดว่าวงเงินจะอยู่ที่ 500 – 1,000 บาทภาพดังกล่ าว

ด้านนายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ ระบุถึงการเลื่อนโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ให้เริ่มเร็วขึ้นด้วยว่า จะเปิดให้เริ่มกดยืนยันสิทธิได้ ในช่วงกลางเดือน ก.พ. นี้ จากนั้นจะใช้เวลาราว 1 สัปดาห์ ทำการตรวจสอบข้อมูล และจะเริ่มใช้จ่ายเงินได้ ในช่วงปลายเดือน ก.พ. นี้

โดยขั้นตอนหลังจากนี้ จะต้องนำเรื่องดังกล่ าว เข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่มีนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เป็นประธาน เพื่อทำการพิจารณางบประมาณที่จะใช้ในโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ก่อนจะนำเรื่องดังกล่ าวเข้าสู่ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี พิจารณาในลำดับถัดไป

อย่างไรก็ตาม จำนวนของงบประมาณที่จะนำมาใช้นั้น ยังคงใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท ซึ่งคาดว่าน่าจะยังคงเพียงพอ ขณะเดียวกันโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ที่เพิ่งจบไปเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 64 ก็ยังมีเงินเหลือ เพราะมีประชาชนที่ได้รับสิทธิไปแล้ว แต่ยังใช้ไม่เต็มจำนวนวงเงิน เหลืออยู่ที่ราว 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะนำมาใช้ในการบริหารจัดการในโครงการคนละครึ่งเฟส 4 นี้ด้วย

ส่วนจำนวนผู้ได้รับสิทธิในรอบนี้ อาจจะไม่ถึง 26 ล้านคน เท่ากับ ผู้ได้รับสิทธิในคนละครึ่งเฟส 3 เนื่องจากต้องรอให้มีการยืนยันตัวตนก่อน