พระอาจารย์สมพงษ์ พระนักเทศน์ ล่าสุด สึกแล้ว

เป็นเรื่องที่ได้รับการพูดถึงในขณะนี้ ภายหลังจากที่ พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ หรือ มหาไพรวัลย์ อดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง ขวัญใจเด็กรุ่นใหม่และชาวโซเชียล แห่ง วัดสร้อยทอง ได้ล าสิกขาไปเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2564 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นฆราวาส ภายใต้ชื่อ ไพรวัลย์ วรรณบุตร หลังจากนั้น วันที่ 29 ธ.ค.2564 พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระนักเทศน์ชื่อดังอีกรูป แห่งวัดสร้อยทอง ซึ่งเป็นพระคู่หูชื่อดังแห่งการไลฟ์ ได้ล าสิกขาตามไปอีกรูป ภายใต้ชื่อ สมปอง นครไธสง

และล่ าสุด พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส (ระตะนะ-วังโส) หรือ ดร.สมพงษ์ พระนักเทศน์ชื่อดังอีกรูปแห่ง วัดสร้อยทอง ซึ่งเป็นทีมธรรมะเดลิเวอรี่ ของอดีต พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ได้ล าสิกขาไปอีกหนึ่งรูป เมื่อเวล า 19.00 น. วันที่ 10 ธ.ค.2565 ภายในวัดสร้อยทอง โดยมี ทิดไพรวัลย์ มาร่วม ฤกษ์ล าสิกขา ของ ดร.สมพงษ์อีกด้วย

สำหรับ พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส หรือ ดร.สมพงษ์ เป็นพระนักเทศน์ ที่อยู่ในทีมธรรมะเดลิเวอรี่ ทีมของอดีต พระมหาสมปอง

ซึ่งก่อนหน้านี้ มีกระแสข่าวว่า จะมีพระดังแห่งวัดสร้อยทอง เตรียมล าสิกขาอีกหนึ่งรูป ซึ่งก็ปรากฏว่าเป็น พระอาจารย์สมพงษ์ จึงเป็นอันเรียกได้ว่า ปิดตำนาน 3 พส.แห่งวัดสร้อยทอง

3 พส.แห่งวัดสร้อยทอง

พระอาจารย์สมพงษ์