ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ออกคำสั่งด่วน

เป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ จากกรณีได้มีข่าวโรงพย าบาลในจังหวัดปทุมธานี ปฏิเสธรับผู้ป่ว ยติด cv-19 ภายหลังตรวจ ATK แต่ทางรพ.แจ้งว่าเตียงเต็ม จนต้องขับรถไปหาหล ายจังหวัดกว่าจะที่สุดท้ายจะได้รับการรักษา

ล่ าสุดวันที่ 10 ม.ค.65 เวล า 13.00 น. ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประชุมมอบนโยบายผู้อำนวยการโรงพย าบาลทุกแห่งในจังหวัดปทุมธานี ในกรณีพบผู้ติด cv-19 ให้รับเข้ารักษาหาเตียงให้ตามความเหมาะสมและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวอย่างถูกวิธี

โดยสั่งห้ามปฏิเสธรับผู้ติด cv-19 โดยเด็ดขาด หากกรณีไม่สามารถรับได้ผู้ติด cv-19 ได้ให้ประสานส่งต่อไปสถานพย าบาลที่มีความพร้อมรับผู้ติดcv-19 นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีสั่งเปิดศูนย์ Call Center cv-19 จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ติดcv-19 ในจังหวัดปทุมธานี

โดยศูนย์จะเปิดให้บริการภายในสัปดาห์ นี้ ซึ่งเป้าหมายคือ เปิดในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม นี้ ณ อาคารศาล ารักษ์ปทุม ศาล ากล างจังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ในช่วงก่อนเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ สามารถติดต่อเบื้องต้นได้ที่ หมายเลข 1330 กด 4 จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น