ชมภาพมะพร้าวหายาก ราคา 1 แสนต่อลูก

เป็นเรื่องที่คนพูดถึงในขณะนี้ วันนี้ 12 ม.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนนงนุช เมืองพัทย า จ.ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทย า นำนายฮก ซอร์พวน (Mr. Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย และคณะฑูต เยี่ยมชมสวนนงนุชพัทย า พร้อมชมมะพร้าวทะเล ซึ่งมีลูกสุกพร้อมกัน จำนวน 3 ลูก

พร้อมปอกเปลือกมะพร้าวทะเลสุกซุ่งหาย ากให้ชมอีกด้วย โดยต้นมะพร้าวทะเลที่นำลูกมาปอกเปลือกในครั้งนี้ นำมาปลูกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2542 ซึ่งเป็นต้นที่ 4 มีอายุประมาณ 32 ปี และเคยสุกในต้นเดียวกันมาแล้ว จำนวน 3 ลูก มะพร้าวทะเลต้นนี้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ผลดก และมีผลขนาดใหญ่ทั้งต้นมี 28 ผล เคยเก็บไปแล้ว 3 ผล และเก็บในวันนี้อีก 3 ผล เตรียมนำไปขย ายพันธุ์ ต่อไป

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทย า เปิดเผยว่า สำหรับมะพร้าวทะเล หรือมะพร้าวแฝด (LODOICEA MALDIVICA) จัดเป็นปาล์มชนิดหนึ่ง มีถิ่นกำเนิดอยู่บนเกาะเล็กๆ ในหมู่เกาะซีเซลล์ ในมหาสมุทรอินเดีย มีเมล็ดขนาดใหญ่และหนักที่สุดในโลก

ซึ่งสวนนงนุชพัทย า มีพันธุ์ปาล์มมากถึง 863 ชนิด และกว่า 100 ชนิด อยู่ที่สวนนงนุชพัทย าเท่านั้น ทั้งนี้ได้รับการรับรองจาก สมาคมปาล์มนานาชาติว่า มีปาล์มมากชนิดที่สุดในโลก จากการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมปาล์มนานาชาติ (International Palm Society 1998 หรือ IPS 1998 )

ปัจจุบันสวนนงนุชพัทย ามีต้นมะพร้าวแฝด หรือมะพร้าวทะเลอยู่ในความดูแล จำนวน 36 ต้น เป็นต้นตัวผู้ 4 ต้น และต้นตัวเมีย 7 ต้น ต้นที่ยังไม่ทราบเพศอีก 25 ต้น ซึ่งอนาคตมีแนวโน้มจะมีจำนวนมากขึ้น สำหรับมูลค่าต่อผลมะพร้าวแฝด 1 ลูก จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 1 แสนบ าท และที่เป็นต้นกล้าราคาอยู่ที่ประมาณ 400,000 – 500,000 บ าท

หลังจากชมการปอกมะพร้าวทะเลที่หาย ากแล้ว คณะทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย ได้เดินทางขึ้นเขาบันไดกฤษ เพื่อร่วมปลูกป่าในสวนรุกขชาติ ที่สวนนงนุชพัทย าดูแลและจัดหาพันธุ์ไม้หาย ากมารวบรวมไว้ที่สวนแห่งนี้ เพื่อเป็นมรดกของชาติอีกด้วย