คนละครึ่ง เฟส 4 อนุมัติแล้วจำนวนเงินต่อคน

มีประชาชนติดตามเป็นวงกว้าง นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมครม. มีมติ เห็นชอบ โครงการ คนละครึ่ง เฟส 4 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 กำลังจะสิ้ นสุดโครงการลงในสิ้ นเดือน ธ.ค. 2564 นี้ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีงบประมาณเหลือจากโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ราว 10,000 ล้านบ าท โดยคาดการณ์ว่าจะเริ่มโครงการ ในเดือนม.ค. 2565 ถึง เม.ย. 2565 เป็นระยะเวล า 2 เดือน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ รักษากำลังซื้อ และทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ยอดผู้ลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 มีประมาณราว 28 ล้านคน ซึ่งยังผู้ไม่ได้สิทธิ หรือ ใช้วงเงินครบตามกำหนด จึงทำให้มีเงินเหลือจากโครงการทำให้สามารถนำมาดำเนินต่อในระยะที่ 4 ได้ นอกจาก นี้ ที่ผ่านมา โครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ทำเงินสะพัดกว่า 2.04 แสนล้าน ใช้ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ 3.1 พันล้าน

กระทรวงการคลัง รายงาน โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ข้อมูล ณ 16 ธ.ค.2564 ทำเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 204,325 ล้านบ าท มีการใช้จ่ายกับร้านค้าแต่ละประเภท ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 81,255 ล้านบ าท ร้านค้าทั่วไป 76,750 ล้านบ าท ร้านธงฟ้า 32,786 ล้านบ าท ร้าน OTOP 9,777 ล้านบ าท ร้านบริการ 3,521 ล้านบ าท และขนส่งสาธารณะ 234 ล้านบ าท

คาดว่า โครงการ คนละครึ่ง เฟส 4 จะเริ่ม ต้นในเดือน มี.ค. 2565 จนถึง เม.ย. 65 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากโครงการนี้ได้รับการตอบค่อนข้างดี และเห็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรม รัฐบาลจึงเดินหน้าเพื่อทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นต่อไป ซึ่งคิดว่าจะได้คนละ 3,000 บ าทนั่นเอง นาย ธนกร กล่ าว