กองสลาก ประกาศเลื่อนออกรางวัล ม.ค. 65

อีกข่าวที่ประชาชนจับตา เมื่อกองสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศ เลื่อนวันออกสลากในเดือนมกราคม 2565 ซึ่งตามปกติทุกเดือนจะออก 2 งวดคือวันที่ 1 กับวันที่ 16 ของทุกเดือน แต่เนื่องจากวันที่ 1 มกราคม เป็นวันปีใหม่จึงมีการเลื่อนออกสลากเป็นวันที่ 30 ธันวาคม ทำให้ทุกเดือนธันวาคม จะมีการออกรางวัล 3 ครั้ง คือ งวดวันที่ 1 ธันวาคมงวดวันที่ 16 ธันวาคมและงวดวันที่ 30 ธันวาคมนั่นเอง

นอกจากนี้งวดถัดไปในเดือน มกราคม ที่ควรจะออกในวันที 16 ของทุกเดือน แต่เนื่องจากวันที่ 16 มกราคม เป็นวันครู จึงมีการเลื่อนออกผลสลากกินแบ่งเป็นวันที่ 17 มกราคม


กองสลาก ประกาศเลื่อนออกรางวัลเดือนมกราคม


กองสลาก ประกาศเลื่อนออกรางวัลเดือนมกราคม 65


กองสลาก ประกาศเลื่อนออกรางวัลเดือนมกราคม 65


กองสลาก ประกาศเลื่อนออกรางวัลเดือนมกราคม 65


กองสลาก ประกาศเลื่อนออกรางวัลเดือนมกราคม 65


กองสลาก ประกาศเลื่อนออกรางวัลเดือนมกราคม 65

เช่นเดียวกับวันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันแรงงาน การออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะเลื่อนไปออกในวันที่ 2 พฤษภาคม


กองสลาก ประกาศเลื่อนออกรางวัลเดือนมกราคม 65


กองสลาก ประกาศเลื่อนออกรางวัลเดือนมกราคม 65


กองสลาก ประกาศเลื่อนออกรางวัลเดือนมกราคม 65


กองสลาก ประกาศเลื่อนออกรางวัลเดือนมกราคม 65


กองสลาก ประกาศเลื่อนออกรางวัลเดือนมกราคม 65

เดือนธันวาคม รัฐบาลไทยประกาศผลรางวัล 3 รอบ