แม่มาแล้ว ลูกเกด เมทินี

เจ้าแม่แห่งวงการแคทวอล์คเมืองไทย ที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี สำหรับ ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม ไม่ว่าจะขยับตัวไปไหนก็เป็นที่ติดตามของเหล่าแฟนคลับมากหน้าหลายตา

ผลงานมากมายและโดดเด่นสุดๆในวงการจนมีแฟนคลับติดตามชื่นชอบ

โดยแฟนคลับก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้ที่อินสตราแกรม @metinee

อย่างล่าสุด ลูกเกดได้ประกาศด่วนถึงการพ้นสภาพของผู้ช่วยตัวเองที่บอกว่า

“หนังสือ พ้ น ส ภ า พ พนักงาน เรื่อง แจ้ง พ้ น ส ภ า พ เป็นพนักงาน..อีกครั้ง เรียน ท่านลูกค้าและทุกท่านที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้า ลูกเกด- เมทีนี กิ่งโพยม ขอประกาศย้ำอีกครั้ง กับการ พ้ น ส ภ า พ พนักงานของ

นางสาว …………….. (โบว์) จากตำแหน่งผู้ช่วยของข้าพเจ้า ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา

การกระทำใดๆ ของบุคคลดังกล่าวที่ได้กระทำทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้ง แ อ บ อ้ า ง ใช้สิทธิ์ พ า ด พิ ง

หรือกล่าวอ้างเกี้ยวกับตัวข้าพเจ้า รวมถึงบริษัทที่ข้าพเจ้ามีหุ้นหรือเป็นเจ้าของ

คือ The Lounge​ Hair Salon, Metinee’s Secret และ Muse by Metinee

ตัวข้าพเจ้าและบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น นับจากวันดังกล่าว คือ 16 กรกฏาคม 2563

แม้ว่าข้าพเจ้าเคยประกาศการ พ้ น ส ภ า พ ของนางสาว …………….. (โบว์) มาแล้ว


ลูกเกด เมทินี ประกาศ

แต่ยังคงมีการสื่อเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับข้าพเจ้าและบริษัท ที่ไม่ถูกต้อง

ทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิด จึงจำเป็นต้อง ออกมาเรียนย้ำอีกครั้งว่า

นางสาว…………….. (โบว์) ไม่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางหน้าที่การงาน

หรือส่วนตัวกับข้าพเจ้า รวมไปถึงว่า ข้าพเจ้าไม่มีการติดต่อ พูดคุย

หรือสื่อสารกับบุคคลดังกล่าวในทางอื่นใดทั้งสิ้น ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม 2563

จึงขอเรียนย้ำให้ท่านผู้เกียวข้อง หรืออาจจะเกี่ยวข้องในอนาคตได้ร้บทราบข้อมูลอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน


ลูกเกด เมทินี ประกาศ

ขอประกาศย้ำให้ทราบถ้วนหน้ากัน ณ ที่นี้อีกครั้ง 11 ม.ค. 2565″