ลงทะเบียนรับ เงินเยียวยารอบใหม่ คนละ5,000 อ่านด่วน

รัฐบาลยังคงเดินหน้าดำเนินการโครงการเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด สำนักงานประกันสังคม ประกาศให้ประชาชนรีบสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และรีบชำระเงินสมทบให้เรียบร้อย

และดำเนินการตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

ตามที่ มาตรการช่วยเหลือเยียวยา พี่น้องผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานกลางคืนในกิจการสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบอาชีพรายละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา 1 เดือนให้กับผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทย

ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

ผู้ประกันตนมาตรา 40 และได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียน กับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าทำงานในสถานบันเทิงกลางคืนนั้นจริง

โดยสำนักงานประกันสังคมจะเริ่มโอนเงินในรอบแรกให้กับผู้ประกันตนที่มีสิทธิดังกล่าวข้างต้น

ผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ประกันตนได้ผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัตรประชาชนไว้ ตรวจสอบสิทธิได้ที่ www.sso.go.th

ขอบคุณ สำนักงานประกันสังคม