ไข่ไก่ขึ้นราคา คาดถึงตรุษจีน ปรับขึ้น 3 บาท

เมื่อเศรษฐกิจ เข้าสู่ภาวะ เงินเฟ้อ ของต่างก็เริ่มขึ้นราคากันอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภค สินค้าบริโภคต่างๆ ก็พร้อมใจกันขึ้นไม่หยุดไม่หย่อน หลังจากเนื้อหมูขึ้นราคาไปแล้ว ก็มาถึงคิวของไข่ไก่

โดยนายกสมาคมผู้ค้าไข่ไก่ ชี้ชาวบ้านต้องกินไข่ไก่แ พ งไปถึงตรุษจีน เ ห ตุ ป รั บ ขึ้น 3 บาทมีผลวันที่ 10 ม.ค.นั้นชนเพดานที่กรมการค้า ภ า ย ใ น กำหนดแล้ว เพราะราคาอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 9 ม.ค.2565 “นายสุธาศิน อมฤก” นายกสมาคมผู้ค้าไข่ไก่ เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด ปรับขึ้นราคาไข่ไก่ 3.00 บาทหรือปรับขึ้น 20 สตางค์ต่อฟองคิดเป็น 6 บาทต่อแผง มีผลวันที่ 10 ม.ค.นั้นถือเป็นราคาที่ชนเพดานที่กรมการค้าภายในกำหนดแล้ว สาเหตุที่ราคาปรับขึ้นจากปลายทางนั้นเพราะราคาอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรแบกรับภาระต้นทุนไว้ตลอด แม้ว่าราคาไข่จะปรับขึ้นก็ไม่ได้ทำให้กำไรมากขึ้นตาม

“ในฐานะผู้ค้าจากสถานการณ์ไข่ไก่ในขณะนี้ไข่เบอร์ 0,1 มีปริมาณที่เยอะมากแทบล้นตลาดเพราะเป็นเบอร์ที่ราคาแ พ งเป็นที่นิยมใช้ของกลุ่มแม่บ้านครัวเรือน แต่เบอร์ที่ค่อนข้าง ขาดแคลนคือไข่ขนาดเล็กลงมาโดยเฉพาะเบอร์ 2,3 ที่แม่ค้าตามสั่งนิยมใช้ เบอร์ 4 กลุ่มโรงเรียนนิยมใช้ อีกทั้งเบอร์ 3,4 ทางต่างจังหวัดนิยมบริโภคทำให้ขณะนี้ไม่มีของเข้ามาส่ง อย่างไรก็ตามต้องติดตามสถานการณ์ปริมาณอย่างใกล้ชิดจนถึงช่วงตรุษจีน ราคาอาจจะยังอยู่ที่ 3 บาท แต่หากเกษตรกรไม่ยอมปลดแม่ไก่ยืนกรงร าค าไข่ก็จะตกลงมาเพราะผลผลิตจะออกมาจนล้นตลาด”

นายกสมาคมผู้ค้าไข่ไก่ ระบุด้วยว่า ขอฝากถึงสมาชิก การซื้อขายไข่จากฟาร์มต้องมีหลักฐานการซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษรมีชื่อหรือตราประทับชื่อฟาร์มที่เป็นทางการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ กรณีที่อาจมีการร้องเรียนว่าแผงไข่ หรือล้ง    ขายไข่เกินราคากำหนด เนื่องจากหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบคือกรมการค้า ภ า ย ใ น(คน.)จะต้องตรวจสอบหลักฐานการซื้อขายตรวจสอบต้นทุนเพื่อดูว่าผู้ค้าบวกกำไรเกินควรหรือไม่ หากไม่มีหลักฐานก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้

“นายสุธาศิน” กล่าวอีกว่า ช่วงที่ราคาไข่อยู่ในช่วงขาขึ้นตนขอฝากกำชับถึงสมาชิกผู้ค้าไข่ว่า ไม่ควรเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยการขายไข่น้ำหนักไม่ตรงเบอร์ คือซื้อไข่ไก่เบอร์ 0 แต่มีเบอร์ 1 และ เบอร์ 2 ปนมาในแผงเดียวกัน บางหรือ ไข่ค่อมเบอร์, ไข่ไม่ตรงเบอร์, ยำไข่, เล่นน้ำหนักไข่, โ ก งเบอร์ไข่ เป็นต้น ปัญหานี้ถูกร้องเรียนมาตลอดสาเหตุเกิดขึ้นทั้งจากฟาร์ม ล้ง และผู้ค้า

เรื่องนี้เป็นที่จับตามองของส่วนราชการ ตนมองว่าสมาชิกของสมาคมควรตรวจสอบกันเองและตักเตือนกันได้ ก่อนเรื่องจะถึงหน่วยงานราชการ เช่น กรมการค้า ภายในหรือกรมปศุสัตว์เพราะผู้ทำผิดจะต้องถูก ดำเนินคดีตามกฎหมาย เรื่องน้ำหนักไข่แต่ละเบอร์ มีปัจจัยประกอบอื่นที่เป็นตัวแปร เช่น เครื่องคัดไข่ อุณภูมิ เวลาที่จัดเก็บหลังการคัดเรียบร้อยแล้วที่มีผลต่อน้ำหนักไข่ทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้ที่มีพฤติ กรรมดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าไข่

ผู้เลี้ยงที่ทำไข่เบอร์ รวมถึงภาคบริษัทต่างๆ ทุกๆบริษัท ช่วยปรับปรุงแก้ไข ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนดเอาไว้ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ประเภทไข่ไก่ หากฝ่าฝืน หรือจงใจทำให้  น้ำหนักไข่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐ านถือว่ามีความผิดตามกฎหมา ย “