เผยราคาทอง วันจันทร์ที่ 10 ม.ค.65

มีคนให้ความสนใจอยู่ตลอด สำหรับราคาทองคำประจำวันที่ 10 ม.ค.2565 ปรับราคาขึ้น 50 บ าท เทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวานนี้ โดยทองรูปพรรณข ายออกบ าทละ 29,150 บ าท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวล า 09.22 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่ง 96.5 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศ รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 28,550 บ าท ข ายออกที่ราคาบ าทละ 28,650 บา ท ตามประกาศครั้งล่ าสุด ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 28,030.84 บ าท

และข ายออกที่ราคา 29,150 บ าท ทั้งนี้ ในส่วนของราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,795.00 ดอลล าร์สหรัฐต่อออนซ์

สรุปราคาทองคำ วันที่ 10 ม.ค.2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

– รับซื้ อ บ าทละ 28,550 บ าท

– ข ายออก บ าทละ 28,650 บา ท

ทองรูปพรรณ

– รับซื้ อ บ าทละ 28,030.84 บ าท

– ข ายออก บ าทละ 29,150 บ าท

อย่างไรก็ตาม ราคาทองวันนี้ สมาคมค้าทองคำ เปิดตล าดวันจันทร์ ปรับราคาขึ้นแล้ว รีบเลย เทียบราคาปิดเมื่อวานนี้ เผย ทองรูปพรรณข ายออกบ าทละ 29,150 บ าท