ประกาศปรับพื้นที่สีส้ม 69 จังหวัด

มีประชาชนให้ความสนใจอยู่ตลอด เมื่อวันที่ 7 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันนี้ มีการพิจารณาปรับระดับพื้นที่สีจ. แบ่งออกเป็น 1.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 0 จังหวัด 2.พื้นที่ควบคุมสูงสุด 0 จังหวัด 3.พื้นที่ควบคุม จากเดิม 39 จังหวัด เพิ่มเป็น 69 จังหวัด 4.พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด จากเดิม 30 จังหวัด ลดเป็น 0 จังหวัด และ 5.พื้นที่สีฟ้า(นำร่องท่องเที่ยว) คงเดิม 8 จังหวัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.65 เป็นต้นไป

พื้นที่สีส้ม 69 จังหวัด โดยการกำหนดพื้นที่ครั้งนี้ ไม่มีพื้นที่สีแดง มีเพียงพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 69 จังหวัด ได้แก่ จ.กาฬสินธุ์ จ.กำแพงเพชร จ.ขอนแก่น จ.จันทบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชุมพร จ.ชัยนาท จ.ชัยภูมิ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ตรัง จ.ตราด จ.ตาก จ.นครนายก จ.นครปฐม จ.นครพนม จ.นครราชสีมา จ.นครศรีธรรมราช

จ.นครสวรรค์ จ.นราธิวาส จ.น่าน จ.บึงกาฬ จ.บุรีรัมย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ปราจีนบุรี จ.ปัตตานี จ.พระนครศรีอยุธย า จ.พะเย า จ.พัทลุง จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.เพชรบุรี จ.เพชรบูรณ์ จ.แพร่ จ.มหาสารคาม

จ.มุกดาหาร จ.แม่ฮ่องสอน จ.ยโสธร จ.ยะล า จ.ร้อยเอ็ด จ.ระนอง จ.ระยอง จ.ราชบุรี จ.ลพบุรี จ.ลำปาง จ.ลำพูน จ.เลย จ.ศรีสะเกษ จ.สกลนคร จ.สงขล า จ.สตูล จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสงคราม จ.สมุทรสาคร

จ.สระแก้ว จ.สระบุรี จ.สิงห์บุรี จ.สุโขทัย จ.สุพรรณบุรี จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุรินทร์ จ.หนองคาย จ.หนองบัวลำภู จ.อ่างทอง จ.อำนาจเจริญ จ.อุดรธานี จ.อุตรดิตถ์ จ.อุทัยธานี และ จ.อุบลราชธานี ขณะที่ พื้นที่สีฟ้า(นำร่องท่องเที่ยว) คงเดิม 8 จังหวัด ได้แก่ กทม. กาญจนบุรี กระบี่ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พังงาน และภูเก็ต

ทั้งนี้ การปรับมาตรการป้องกันควบคุม CV-19 สำหรับทุกพื้นที่ คงใช้มาตรการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยให้ทำงานจากที่บ้าน(WFH) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 โดยกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ คือ กิจกรรมที่รวมกลุ่ม (กรณีเกินจำนวนให้คณะกรรมการจังหวัด พิจารณา) สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา สถานรับเลี้ยงเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องสมุด

ร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้ อ ตล าด ตล าดนัด โรงแรม ร้านเสริมสวย ร้านสัก สถานบันเสริมความงาม สถานบริการเพื่อสุขภาพ นวด สปา สถานที่เล่นกีฬา สนามกีฬา ล านกีฬา สระน้ำ โรงหนัง กิจกรรมนอกเหนือจากที่กำหนด คณะกรรมการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร สามารถพิจารณาเปิด/ปิด ได้ตามสถานการณ์พื้นที่

มาตรการสถานบันเทิง

มาตรการสถานบันเทิง แผนปรับมาตรการ ระหว่างวันที่ 1-15 ม.ค.65 เตรียมพร้อมการเปิด และขออนุญาตกับคณะกรรมการจังหวัด ดังนี้ 1.ผู้ประกอบการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบอากาศ พนักงานรับวั คซีน 100 เปอร์เซนต์ เตรียมพร้อมเปิดดำเนินการ ซึ่งจะพิจารณาให้เปิดดำเนินการ ตั้งแต่ 16 ม.ค.65

โดยในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) สามารถเปิดบริการ ผับ บาร์ ได้ ส่วนพื้นที่สีส้ม ยังไม่อนุญาตให้ดื่มในร้านอาหาร ซึ่งให้ผู้ประกอบการขออนุญาตภายในวันที่ 15 ม.ค.นี้ และเริ่มเปิดในวันที่ 16 ม.ค.

พื้นที่เฝ้าระวัง และ พื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้เปิดจำหน่ายสุรา ไม่เกิน 23.00 น. เปิดให้บริการไม่เกิน 24.00 น. งดคาราโอเกะ เต้นรำส่วนกล าง งดบริการเครื่องดื่มที่ใช้แก้วร่วมกัน งดส่งเสริมการข าย และกิจกรรมที่คลุกคลีกับลูกค้า

สถานบันเทิงเปิดดำเนินการ โดยเคร่งมาตรการ CD-19 Free Setting พนักงานรับวั คซีน 100 เปอร์เซนต์ , พนักงาน นักดนตรี คนเกี่ยวข้อง ตรวจ ATK ทุก 3 วัน ขณะที่ผู้รับบริการ ต้องแสดงหลักฐานวั คซีน ตรวจ ATK ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ

ทั้งนี้ หากไม่มีการระบ าดให้เปิดดำเนินการต่อได้ หากมีแพร่กระจายจากสถานบันเทิง ให้พิจารณาปิด เพื่อควบคุม และกำหนดบทลงโทษ