ประกาศราคาทอง เช้าวันนี้ 6 ม.ค. 65

ได้รับการพูดถึงอยู่ตลอด สำหรับราคาทองคำประจำวันที่ 6 ม.ค.2565 ปรับราคาลง 50 บ าท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวานนี้ โดยราคาทองรูปพรรณอยู่ที่บ าทละ 29,050 บ าท อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจาก สมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวล า 09.26 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งมีราคารับซื้ อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 28,450 บ าท ข ายออกที่ราคาบ าทละ 28,550 บ าท ตามประกาศครั้งล่ าสุด ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 27,939.88 บ าท และข ายออกที่ราคา 29,050 บ าท ส่วนราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,810.00 ดอลล าร์สหรัฐต่อออนซ์

ราคาทอง

สรุปราคาทองคำ วันที่ 6 ม.ค.2565

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

– รับซื้ อ บ าทละ 28,450 บ าท

– ข ายออก บ าทละ 28,550 บ าท

ทองรูปพรรณ

– รับซื้ อ บ าทละ 27,939.88 บ าท

– ข ายออก บ าทละ 29,050 บ าท

อย่างไรก็ตาม ราคาทองวันนี้ สมาคมค้าทองคำ เปิดตล าดเช้า ขยับลงอีก รีบเลย เทียบราคาสุดท้ายเมื่อวานนี้ เผย ทองรูปพรรณข ายออกบ าทละ 29,050 บ าท