มาแล้ว ไทม์ไลน์โอนเงินเข้าบัตรคนจน

มีทั้งข่าวดีและไม่ดี สำหรับความคืบหน้าการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือนมกราคม 2565 ซึ่งล่าสุด กรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง

ได้โอนเงินตามไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเก่าที่มีการลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ว่าในปีใหม่นี้จะยุติการเพิ่มวงเงิน ให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.5 ล้านคน เพราะมติ ครม. ได้เห็นชอบการเพิ่มกำลังซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำนวน 200 บาท ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64 และได้อนุมัติเพิ่มอีก 300 บาท ตั้งแต่เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64 อีกด้วย รวมเป็นวงเงิน 500 บาท ดังนั้น วงเงินดังกล่าวได้สิ้นสุดเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมานั่นเอง

สำหรับไทม์ไลน์โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือนเดือนมกราคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 ม.ค. (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

วงเงินซื้อสินค้า

  • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
  • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน
  • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

วันที่ 18 ม.ค. (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
  • เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

วันที่ 22 ม.ค. (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินเพิ่มเบี้ย 200 บาทต่อเดือน ถึงเดือนกันย ายน 2565 จาก จำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน ของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ย เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้ โดยผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาทต่อเดือน) ขณะที่ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน