ไทยจับตา พายุลูกใหม่ รับมือฝนถล่ม 28-29 ต.ค.นี้

ประชาชนเฝ้ารับมืออย่างใกล้ชิด วันนี้ ( 21 ต.ค.64) นายชวลิต จันทรรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการบริหารทีมกรุ๊ป เปิดเผยว่า มีโอกาสสูงที่จะมีพายุดีเปรสชั่นเข้าไทยในช่วงเย็นวันที่ 28 ตุล าคมนี้

ทำให้จะมีฝนตกหนักมากช่วงวันที่ 29-30 ตุล าคมในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคกล างตอนล่ าง ภาคใต้ตอนบน ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันที่ 26 ตุล าคมนี้ ว่า การก่อตัวจะทวีกำลังขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นจริงหรือไม่

สำหรับพายุดีเปรสชั่นที่จะเข้ามาอาจจะชื่อ หมาเหล่ า (Malou แปลว่า หินโมราจีน) โดยขณะนี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ทางตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ และมีโอกาสมากที่จะก่อตัวขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่น

ซึ่งอาจจะเป็นพายุลูกที่ 20 ของปีนี้เคลื่อนที่มาทางทิศตะวันตก และคาดว่าจะขึ้นฝั่งที่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 28 ตุล าคม จะทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากที่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ และพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่เมืองญาจางถึงเมืองวุงเต่าและเมืองเกิ่นเทอ และมีฝนตกปานกล าง ถึงฝนตกหนักในพื้นที่โดยรอบ

วันที่ 28 -29 ตุล าคม มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทั่วทั้งประเทศกัมพูชาและมีฝนตกปานกล างในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่ างที่ติดกับเทือกเขาพนมดงรัก

วันที่ 29 ตุล าคม มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทั่วทั้งภาคตะวันออก และภาคกล างตอนล่ าง ตั้งแต่สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก พื้นที่โดยรอบของเขาใหญ่ สระบุรี กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และจะมีฝนตกปานกล างในพื้นที่ภาคอีสาน และภาคกล างตอนล่ าง ส่วนภาคใต้ทั้วทั้งภาค จะมีฝนตกเพิ่มขึ้น

ดังนั้น ควรติดตามสถานการณ์การเคลื่อนตัวของพายุดีเปรสชั่นนี้อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมระบายน้ำ หรือ พร่องน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำ เพื่อรอรับน้ำจากพายุดังกล่ าว ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ่างเก็บน้ำมูลบน อ่างเก็บน้ำลำแชะ

อ่างเก็บน้ำลำนางรอง เขื่อนลําตะคอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนกระเสี ยว เขื่อนขุนด่านปราการชล อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อ่างเก็บน้ำหนองปล าไหล อ่างเก็บน้ำประแสร์ เขื่อนแก่งกระจาน และอ่างเก็บน้ำปราณบุรี