สิ้น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดับ หลังอุทิศตนช่วยเหลือลูกบ้านคลัสเตอร์ CV-19

เป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึง นับว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศ ร้าที่ไม่มีใครอย ากให้กิดขึ้นกับการสูญเ สียบุคล ากรด้านหน้าผู้เป็นหัวแรงสำคัญในการดูแลลูกบ้านให้รอดพ้นโ ค วิ ด -19 แต่ตัวเองต้องมาพ่ายแพ้ เ สียเอง โดยในกลุ่มคนอำเภอตาลสุม ได้มีการแชร์เรื่องราวของ คุณบุศดี พระพรหม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านนามน ต.ตาลสุม ที่เ สียชีวิตจากคลัสเตอร์ตำบลตาลสุม

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก แชมป์ ลูกแม่ช้วน ได้ระบุว่า… อาลัยยิ่งเป็นผู้นำแนวหน้าที่เ สียสละปกป้องชีวิตคนอื่น แต่ตัวเอ็งต้องแพ้ ภัย ขอแสดงความเ สียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อครอบครัว # คนดีที่จากไป ขอดวงจิตผู้ว ายชนม์ไปสู่ภพภูมิที่ดี ไปอยู่สวรรค์นำอ้ายพรศักดิ์พู้นเด้ออาลัยยิ่งน้องบุศดี พระพรหม # วีรสตรีในใจชาวบ้านนามน เป็นผู้นำแนวหน้าที่เสี ยสละปกป้องชีวิตคนอื่น แต่ตัวเอ็งต้องแ พ้ภัย

ขอแสดงความเ สียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว #คนดีที่จากไป ขอดวงจิตผู้วายชนย์ไปสู่ภพภูมิที่ดี ไปอยู่สวรรค์นำอ้ายพรศักดิ์พู้นเด้อน้องหมวยมันจั่งมีแต่ความสุข โลกนี้วุ่นวายเกิน วีรสตรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต่อสู้กับภัยโ ร ค ร้ ายคนแรกคลัสเตอร์ตำบลตาลสุมไปชุ่มไปเย็นเด้อน้องหมวยไปอยู่กับธรรมมะใต้บารมีลูกหล านพ่อท่านแพงไปบำเพ็ญเพียร

คุณบุศดี พระพรหม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านนามน ต.ตาลสุม

คุณบุศดี พระพรหม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านนามน ต.ตาลสุม

ขอแสดงความเ สียใจด้วยนะคะ