ลูกสาว เปิดสาเหตุ แม่เก็บเงิน 1 ล้าน ทองคำ 5 บ. ในตู้เสื้อผ้า

ได้รับความสนใจในโลกโซเชียล จากกรณีเกิดไฟไ หม้ในชุมชนบ้านเหล่ า ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เมื่อเช้ามืดของวันที่ 20 ตุล าคม ที่ผ่านมา โดยสาเหตุคาดว่า มาจากไฟฟ้าลัดวงจร และลุกล ามไปบ้านใกล้เคียง ได้รับความเ สียหายอีก 8 หลัง

โดยเฉพาะบ้านของนางสุมาลี อายุ 61 ปี ที่ปลูกอยู่ติดกับบ้านต้นเพลิง เจ้าตัวนำเงินสดจำนวน 1 ล้านบ าท รวมทั้งทองคำ 5 บ าท ซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าได้ถูกเพลิงเ ผาไ หม้จนแทบหมดเนื้อหมดตัวนั้น

ล่ าสุดน.ส.รัตนาวดี อายุ 34 ปี ลูกสาว ขณะรอรับถุงยังชีพ เผยว่า คนในบ้านไม่มีใครรู้มาก่อนว่าแม่นำเงินสดจำนวนดังกล่ าวซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้า กระทั่งเกิดเหตุเพลิงไ หม้ แม่จึงบอกว่ามีเงินสดและทองคำซุกอยู่ในตู้ แต่ขณะนั้นไฟไ หม้รุนแรงมาก ไม่สามารถเข้าไปนำออกมาได้ ทุกคนต่างยืนมองบ้านถูกไฟเ ผาจนดำเป็นตอตะโก

ส่วนสาเหตุที่แม่เก็บเงินสดไว้ เพราะตั้งใจจะเอาไปซื้ อที่ดินปลูกบ้านให้ลูก จึงไปเบิกเงินสดจากธนาคารมาเก็บไว้ โดยไม่ยอมบอกให้คนในบ้านรู้แม้แต่คนเดียว จนถึงตอนนี้แม่ก็ยังยังทำใจไม่ได้ และไม่ยอมมาดูสภาพบ้านหลังเพลิงสงบ เพราะยังไม่ยอมรับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งญาตินำไปดูแลสภาพจิตใจที่อื่นชั่วคราวก่อน

สำหรับการช่วยเหลือเยียวย าทางเทศบาลตำบลนาคำ ได้ขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.นครพนม และจังหวัดนครพนมตามหลักเกณฑ์

ซึ่งปัจจุบันมีการตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค รวมทั้งเงินเยียวย าผู้ประสบภัยขึ้นในพื้นที่ โดยยอด ณ ตอนนี้้รวมทั้งสิ้น 81,466 บ าท