แย่แล้ว! คลัสเตอร์ใหม่ รพ.มหาราช กระจายหลายอำเภอ หวั่นเป็น cv กลายพันธุ์

ยังเป็นประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 64 สถานการณ์การแพ ร่ระบา ดของโ ค วิ ด 19 ในพื้นที่นครศรีธรรมราช ยังคงมีสถิตติที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้มีรายงานการติดเชื้อในพื้นที่นครศรีธรรมราช สูงถึง 662 คน ซึ่งนับเป็นสถิติที่สูงที่สุดอีกครั้งของนครศรีธรรมราช และคาดว่าจะอยู่ในลำดับ 1 ใน 3ของประเทศ

และกำลังขยับเข้าไปใกล้ 700 รายอย่างน่าวิตกส่วนรายงานผู้เสี ยชีวิ ตในวันนี้มีจำนวน 2 ราย และเป็นที่น่าสังเกตว่ามีรายงานการติดเชื้อจากคลัสเตอร์ที่เดินทางกลับจาก รพ.มหาราช จำนวนนับสิบรายเช่นในอำเภอเชียรใหญ่ 3 ราย ท่าศาลา 1 ราย ปากพนัง 1 ราย สิชล 1 ราย เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย พระพรหม 8 ราย จุฬาภรณ์ 2 ราย เป็นต้น

ส่วนการติดเชื้ อของบุคลากรทางการแพทย์ใน รพ.ขณะนี้สามารถควบคุมได้แล้วรวมมีผู้ติดเชื้ อที่ได้รับการยืนยันจำนวน 77 ราย ส่วนการติดเชื้อของกลุ่มญาติและผู้ป่วยนั้นถูกติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ที่ยังอยู่ในรพ.มหาราช และผู้ที่เดินทางกลับออกไปแล้ว

โดยวานนี้ นายแพทย์พิทักษ์พล บุญยมาลิก ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ 11 กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าตรวจราชการติดตามการติดเชื้ อในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.มหาราช ให้กำลังใจและเร่งรัดการสำรวจบุคลากรที่ปฏิบัติงานในภาวะเสี่ย งภัยต่อการติดเชื้ อ

โดยนายแพทย์พิทักษ์พล ได้เปิดเผยว่า สถานการณ์ในขณะนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นมีแนวโน้มการระบา ดลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในส่วนของภาคใต้นั้นได้หารือกับนักระบาดวิทยาคาดว่าจะถึงจุดสูงสุด หรือพีคสุดในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นจะเริ่มลดลง

ในส่วนของการติดตามสายพันธุ์เชื้อนั้นขณะนี้การระบา ดหลักเป็น สายพันธุ์เดลต้า และได้รับการแจ้งเตือนการเฝ้าระวังสายพันธุ์ต่างๆที่พบได้ทั่วโลกเป็นพิเศษ เช่นที่สหราชอาณาจักร ได้พบการกลายพันธุ์ของเชื้ อเดลต้าที่เรียกว่าเดลต้าพลัส

ในส่วนของภาคใต้ตอนบนนายแพทย์พิทักษ์พล บุญยมาลิก ผู้ตรวจราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมควบคุมโรค ได้สุ่มตรวจสายพันธุ์เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เช่นสายพันธุ์หลักในภาคใต้และสายพันธุ์ในระดับโลกซึ่งได้ดำเนินการตลอดเวลาไม่น่าเป็นห่วง ซึ่งหากพบความผิดปกติจะมีการแจ้งเตือนทันที

อย่างไรก็ตาม เฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของไ วรั สโคโรน่า 2019 หลังอังกฤษเตือนจับตา เดลต้าพลัส ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้ อนครศรีธรรมราชใกล้แตะ 700 ล่าสุด พบการติดเชื้ อจากคลัสเตอร์ รพ.มหาราช กระจายในหลายอำเภอ