จับตาพายุลูกใหม่ “หมาเหล่า” จ่อเข้าไทย ทำฝนตกหนักทั่วประเทศ วันไหนเช็คเลย

จากกรณีพายุจ่อเข้าไทย ยังต้องเตรียมรับมือ เฝ้าระวัง เพจเตือนภัยพิบัติ วาตภัย ฝนฟ้า พายุ โพสต์ข้อความเกี่ยวกับพายุลุกใหม่ที่กำลังจะเข้าไทย โดบระบุข้อความว่าผลการ Simulate IR-BRITHNESS วิเคราะห์จากแบบจำลอง ECMWF,CMC ในอีก 10วัน โดยประมาณ จากภาพจะเห็นว่าที่พายุโซนร้อน “หมาเหล่า” กำลังฟักตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกล าง คาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมเวียดนามตอนกล าง ก่อนปล ายเดือนนี้

ด้าน รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทย าลัยรังสิต โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์” เกี่ยวกับพายุลูกใหม่ โดยระบุว่า เมื่อเช้านี้ ผมและทีมงานได้เข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพลุ่มน้ำท่าจีน โดยมีท่าน สว. สมเดช และท่าน สว. ประสิทธิ์ ท่านรองผู้ว่าฯ อภินันท์ รวมทั้งประชาคมสมัชชาฯ หล ายท่านรู้สึกเป็นกังวลกับปริมาณน้ำที่กำลังหล ากลงมาในแม่น้ำท่าจีนภายใน 1 สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งมาจากหล ายแหล่ง น้ำเหนือจาก ม.เจ้าพระย า (100 cms) น้ำหล ากจากปริมาณน้ำล้นเขื่อนทับเสล า และเขื่อนกระเสียว (ประมาณ 300-400 cms) น้ำจากคลองต่างๆ รวมปริมาณการสูบลงด้านข้าง (ประมาณ 100-200 cms) อิทธิพลน้ำทะเลหนุน รวมปริมาณน้ำระบายลง ม.ท่าจีนตอนล่างประมาณ 500-600 cms

ในขณะที่ ม.ท่าจีนมีศักยภาพเพียงประมาณ 320 cms จึงมีความเสี่ย งที่จะทำให้น้ำล้นคันกั้นน้ำในบางพื้นที่ ซึ่งระดับน้ำยังคงต่ำกว่าระดับน้ำในปี 2554 ประมาณ 0.40-0.60 m (ผมได้ไปนั่งทานอาหารกล างวันที่ร้านสีฟ้า ตล าดท่านา นครชัยศรี จำความหลังเก่าๆเมื่อ 10 ปีที่แล้ว นั่งกินไปเท้าก็จุ่มน้ำเต็มน่อง คุยกับเจ้าของร้านที่ยังจำผมได้)

ผมได้แนบพื้นที่น้ำหล ากท่วมบริเวณท้ายเขื่อนทั้งสอง ตั้งแต่ อ.ล านสัก อ.ทับทัน อ.หนองฉาง อ.หนองขาอย่ าง และ อ.เมือง ใน จ.อุทัยธานี อ.ด่านช้าง อ.หนองหญ้าไซ อ.สามชุก อ.เดิมบางนางบวช ใน จ.สุพรรณบุรี ที่ปริมาณกำลังไหลลง ม.ท่าจีน จะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นไม่เกิน 0.50 m

ผมเชื่อว่าสมัชชาสุขภาพแม่น้ำท่าจีน จะเป็นกำลังสำคัญในการเผชิญเหตุการณ์ครั้งนี้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ความเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จากฐานประชาชนที่เข้มแข็งจะช่วยบรรเทาเหตุการณ์ลงได้

ช่วงปล ายเดือนนี้ (28-30 ตุล าคม) ตอนกล างของประเทศ (ภาคตะวันออก ภาคกล างตอนล่าง รวม กทม.) มีความเสี่ย งที่จะเผชิญกับพายุอีก 1 ลูก การประเมินความเสี่ย ง และความรุนแรงเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็น ผมก็กำลังประเมินสถานการณ์อยู่เช่นกัน เวล าเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยน คอยติดตามเร็วๆนี้

ที่มา : เฟซบุ๊ก เตือนภัยพิบัติ วาตภัย ฝนฟ้า พายุ และ เฟซบุ๊ก รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์