อ่วมหนัก ติด CV-19 เกือบทั้งหมู่บ้าน คลัสเตอร์หัวคะแนนหาเสียง อบต.

พบคลัสเตอร์ใหม่ ติดเกือบทั้งหมู่บ้าน มีผู้เสี่ย งเพียบ วันที่ 20 ต.ค.2564 ที่บริเวณหมู่บ้าน บ้านแหลมทอง ม.10 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร นายธงชัย ขิมมากทอง นายอำเภอวังทรายพูน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารของประชาชนในหมู่บ้าน หลังจากพบผู้ติด CV-19 ยืนยัน แล้ว 6 ราย ซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ภายในโรงพย าบาลอำเภอวังทรายพูน

ทำให้แพทย์ต้องค้นหาแบบเชิงรุกเพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายของ CV-19 จึงนำประชาชนในหมู่บ้านท่ากระดาล ม.10 อ.วังทรายพูน ที่มีประวัติสัมผัสเสี่ย งสูงกับผู้ติดทั้ง 6 ราย มาเข้ารับการตรวจคัดกรองจำนวน 19 ราย และนำไปกักตัวเพื่อสังเกตอาการในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ในพื้นที่อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ซึ่งเป็นรีสอร์ตขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างไกลชุมชน

การแพร่กระจายของ CV-19 ในหมู่บ้านที่เกิดขึ้นนั้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระบุว่า เป็นคลัสเตอร์จากหัวคะแนนในหมู่บ้านที่ออกหาเสียงการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต. ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 28 พ.ย.นี้ โดยหัวคะแนนติด CV-19 แล้วออกไปหาเสียง และไปดื่มกินกับชาวบ้าน จึงทำให้มีการแพร่กระจายดังกล่ าว

นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทย า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กล่ าวว่า สถานการณ์ CV-19 ในพื้นที่ จ.พิจิตร ขณะนี้จำนวนผู้ติด CV-19 ขึ้น ๆ ลง ๆ เนื่องจากมีการแพร่กระจายกันเอง โดยประชาชนนั้นการ์ดตก ไม่ค่อยทำตามมาตรการที่ทางจังหวัดวางไว้อย่างเคร่งครัด หากเป็นอย่างนี้จะลำบากอีก ทั้งรัฐบาลเองก็จะมีการเปิดประเทศเดือนพ.ย.นี้

นพ.วิศิษฎ์ กล่ าวต่อว่า ดังนั้นขอความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือฝ่ายตำรวจ เนื่องจากเป็นห่วงกลุ่มสีเทาที่ชอบนำเชื้ อแพร่กระจาย โดยเฉพาะตำบลปากทางที่ยังมีการแอบลักเล่นสิ่งผิดกฎหมายจนมีการนำ CV-19 แพร่กระจายกว่า 10 ราย

สำหรับในพื้นที่จังหวัดพิจิตรยังคงพบผู้ติด CV-10 อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการติด CV-19 ภายในจังหวัด จำนวน 35 ราย กระจายไปในพื้นที่ อ.บึงนาราง อ.โพทะเล และ อ.บางมูลนาก เนื่องจากมีการตั้งวงดื่มและสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกันโดยไม่ใช้ช้อนส่วนตัว รวมถึงไม่แยกการรับประทาน และแยกการดำรงชีวิต

ส่งผลให้จำนวนผู้ติด CV-19 ยืนยันในพื้นที่ตั้งแต่การแพร่กระจายระลอกเดือนเม.ย.-ปัจจุบันมีจำนวน 4,538 ราย โดยยังคงรักษาตัวอยู่โรงพย าบาลและโรงพย าบาลสนามประจำอำเภอทั้ง 12 อำเภออีกจำนวน 258 ราย และรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว จำนวน 4,225 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะ