หนักอีกระลอก พบคลัสเตอร์งานขึ้นเปล ยอดกักตัวนับร้อยคน ฉีด 2 เข็มก็ต้านไม่อยู่

พบคลัสเตอร์ใหม่ หนักอีกระลอก จากกรณี วันนี้ 19 ต.ค. 2564 CVวันนี้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่ าวว่า ขณะนี้ประชากรในจังหวัดได้รับvc 1 ไปแล้ว 259,227 คนคิดเป็น 73.52% รอบ2ไปแล้วจำนวน 162,562 คน คิดเป็น 46.1% และ 3รับไปแล้ว 8,981 คน

ส่วนพื้นที่พบผู้ติดมากที่สุดคือพื้นที่เกาะลันตา ผู้ติด 36 ราย มาจากคลัสเตอร์ งานทำบุญขึ้นเปลเด็กแรกเกิด ในพื้นที่ ม.4 ต.ศาลาด่าน มีผู้ติดทั้งหมด 27 ราย เป็นคนในครอบครัวและเครือญาติ

โดยทางนายอำเภอเกาะลันตา สั่งการให้สาธารณสุขอำเภอ เร่งรวบรวมพย านหลักฐาน เพื่อแจ้งความดำเนินค ดี กับผู้ที่จัดงานดังกล่ าว ฐานกระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมติดต่อ 2558 และผู้ที่มาร่วมงาน เนื่องจากเป็นการร่วมกิจกรรมงานประเพณี

ซึ่งอาจเป็นการฝ่าฝืนประกาศจังหวัด ส่งผลให้ติดเป็นกลุ่มใหญ่ ทั้งนี้ผู้ที่ติดและมีอาการพบว่าผู้ที่อายุมากกว่า 20 ปี ได้รับครบแล้ว 2 รอบ และทั้งหมดพบว่าอาการไม่ได้รุนแรง ให้รักษาตัวที่ รพ.เกาะลันตา

ส่วนพื้นที่พบผู้ติดมากที่สุดคือพื้นที่เกาะลันตา ผู้ติด 36 ราย มาจากคลัสเตอร์ งานทำบุญขึ้นเปลแรกเกิด ในพื้นที่ ม.4 ต.ศาลาด่าน มีผู้ติดทั้งหมด 27 ราย เป็นคนในครอบครัวและเครือญาติ

โดยทางนายอำเภอเกาะลันตา สั่งการให้สาธารณสุขอำเภอ เร่งรวบรวมพย านหลักฐาน เพื่อแจ้งความดำเนินค ดี กับผู้ที่จัดงานดังกล่ าว ฐานกระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมติดต่อ 2558

และผู้ที่มาร่วมงาน เนื่องจากเป็นการร่วมกิจกรรมงานประเพณี ซึ่งอาจเป็นการฝ่าฝืนประกาศจังหวัด ส่งผลให้ติดเป็นกลุ่มใหญ่

ทั้งนี้ผู้ที่ติดและมีอาการพบว่าผู้ที่อายุมากกว่า 20 ปี ได้รับครบแล้ว 2 เข็ม และทั้งหมดพบว่าอาการไม่ได้รุนแรง ให้รักษาตัวที่ รพ.เกาะลันตา