ปภ. เตือน 19 จังหวัด เฝ้าระวังฝนตกหนัก น้ำล้นตลิ่ง

ได้รับความสนใจจากประชาชน เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์ข้อมูลคาดการณ์ และแจ้งเตือนภัยพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ประจำวันที่ 20 ตุล าคม 2564

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

ภาคเหนือ

– อุทัยธานี (อ.ล านสัก หนองฉาง)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– ชัยภูมิ (อ.คอนสาร บ้านเขว้า บ้านแท่น เทพสถิต จัตุรัส บำเหน็จณรงค์ เกษตรสมบูรณ์ เนินสง่า หนองบัวระเหว)

– ขอนแก่น (อ.โคกโพธิ์ไชย ชนบท มัญจาคีรี พระยืน บ้านแฮด บ้านไผ่ เมืองฯ)

– มหาสารคาม (อ.โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เมืองฯ)

– กาฬสินธุ์ (อ.ฆ้องชัย)

– ร้อยเอ็ด (อ.ทุ่งเขาหลวง เชียงขวัญ)

– นครราชสีมา (อ.โนนสูง สีคิ้ว พิมาย ด่านขุนทด สูงเนิน ขามทะเลสอ ปักธงชัย เมืองฯ คง เมืองย าง ประทาย ชุมพวง)

– บุรีรัมย์ (อ.นางรอง เมืองฯ เฉลิมพระเกียรติ)

– ศรีสะเกษ (อ.ภูสิงห์ ขุนหาญ ขุขันธ์)

ภาคกล าง

– ลพบุรี (อ.บ้านหมี่ โคกสําโรง ชัยบาดาล ลำสนธิ)

– สุพรรณบุรี (อ.บางปล าม้า สองพี่น้อง)

– สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อินทร์บุรี พรหมบุรี)

– อ่างทอง (อ.เมืองฯ ไชโย ป่าโมก วิเศษชัยชาญ สามโก้)

– พระนครศรีอยุธย า (อ.ผักไห่ เสนา บางบาล พระนครศรีอยุธย า บางไทร บางปะอิน บางปะหัน มหาราช บางซ้าย)

– นครปฐม (อ.บางเลน นครชัยศรี สามพราน)

– ปทุมธานี (อ.เมืองฯ สามโคก)

– ปราจีนบุรี (อ.เมืองฯ ประจันตคาม กบินทร์บุรี)

– ฉะเชิงเทรา (อ.สนามชัยเขต)

– สระแก้ว (อ.เมืองฯ วัฒนานคร)

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่ริมลำน้ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมในระดับสูงจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หรือเ สียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย