ติด CV-19 มีสิทธิได้รับประโยชน์ ประกันสังคม ม.40

ประชาชนให้ความสนใจเรื่องนี้ วันที่ 20 ต.ค.64 สำนักงานประกันสังคม ประกาศ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หากติด CV-19 สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแล โดยสิทธิประโยชน์กรณีประสบอัน ต ร ายหรือไม่สบาย ที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีสิทธิได้รับดังนี้

1.เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บ าท กรณีที่เข้ารับการรักษาประเภทคนไ ข้ในโรงพย าบาล/โรงพย าบาลสนาม/Hospitel ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป

2.เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บ าท กรณีมีความเห็นแ พทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

3.เงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ 50 บ าท (เฉพาะผู้ประกันตนทางเลือกที่ 1 และ 2) กรณีที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาประเภทคนไข้ในตามข้อที่ 1 และไม่ได้มีความเห็นแ พทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัว ตามข้อที่ 2 ให้พิจารณาจ่ายโดยต้องมีใบรับรองแ พทย์มาแสดงต่อสำนักงาน

ทั้งนี้เงื่อนไขการเกิดสิทธิ ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 ใน 4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตราย/ไม่สบาย

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www . sso . go .th หรือ โทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม ประกันสังคม ม.40 เผยหากติด CV-19 รับชดเชยขาดรายได้ สูงสุดวันละ 300 บ าท สามารถเช็กเงื่อนไขได้เลย