ด่วน!! จองคิวได้แล้ววันนี้ ลงทะเบียน รับเงิน 10,000 กลุ่มล่าสุด ดูขั้นตอน เช็คเงื่อนไขเลย

จากสถานการณ์ในตอนนี้ ทำให้หลายอาชีพเดือดร้อน ผู้มีสิทธิ์ กลุ่มล่ าสุด สามารถลงทะเบียน รับเงิน 10,000 ได้แล้ววันนี้  กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดให้กลุ่มคนขับรถแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่เข้าเกณฑ์เงื่อนไข ลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ เยียวย าแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart QUEU

หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/ เพื่อมาลงทะเบียนรับเงินเยียวย าจำนวน 5000 บาท และ 10000 บาท

ช่องทางการลงทะเบียนรับเงินเยียวย าแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์

1 ลงทะเบียนจองคิว ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart QUEUE ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. ถึง 5 พ.ย. 64 โดยมีขั้นตอนดังนี้

วิธีที่ 1 สแกนคิวอาร์โค้ด โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

 

วิธีที่ 2 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นพิมพ์ชื่อ DLT Smart Queue จากนั้นกดติดตั้ง

กรอกข้อมูลส่วนตัว ลงในช่องข้อมูลต่างๆ ตรวจความถูกต้องของข้อมูล หลังจากนั้นให้กดยืนยันการลงทะเบียน

เมื่อกรอกข้อมูล และยืนยันการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย จะเด้งป๊อปอัพเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้บริการ คุณได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนเรียบร้อย สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นการใช้งานแอปพลิเคเชั่นได้ทันที

  1. เดินทางมาลงทะเบียน ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ตามวันและเวลาที่จองคิว (เฉพาะผู้ประกอบอาชีพใน 29 จังหวัดพื้นที่ควบคุมและเข้มงวด)

หลักฐานลงทะเบียนเยียวย าแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์

ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (รับ ณ จุดลงทะเบียน)

บัตรประจำตัวประชาชน

ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)

การจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ 2 รอบ

การจ่ายเงินเยียวย ากลุ่มแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย. 2564 รถแท็กซี่เช่าขับ

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย. 2564 กรณีมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน 1584

สำหรับเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิเยียวย ามีดังนี้

เป็นผู้ประกอบอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรย านยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ก่อนวันที่ 11 ส.ค. 64

มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน

มีศักยภาพในการขับรถ

อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด โดยแบ่งจ่ายเงินออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ใน 13 จังหวัด รับเงินเยียวย าคนละ 10,000 บาท (กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, พระนครศรีอยุธย า, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา)

กลุ่มที่ 2 ใน 16 จังหวัด รับเงินเยียวย าคนละ 5,000 บาท (กาญจนบุรี, ตาก, นครนายก, นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุพรรณบุรี และอ่างทอง)

ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแก้ไขเพิ่มเติม

กรณีเป็นรถเช่า ต้องยืนยันทะเบียนรถ และผู้ให้เช่าโดยกรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบก่อนรับสิทธิ