กอนช. เตือนประชาชน 3 อำเภอ รับมือ เขื่อนเร่งระบายน้ำเพิ่มอีก

ได้รับความสนใจจากประชาชน จากกรณี เขื่อนกระเ สียว กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. รายงานสถานการณ์น้ำ ซึ่งมีการเฝ้าระวังระดับน้ำ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ แม่น้ำเจ้าพระย า บริเวณ จ.นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธย า ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร และแม่น้ำท่าจีน บริเวณ จ.สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร

ทั้งนี้ พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ คือ เขื่อนกระเ สียว เนื่องจากมีปริมาณน้ำมาก และมีแนวโน้มน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จึงปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตราวันละ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร

จะส่งผลกระทบตลอดสองฝั่งลำห้วยกระเ สียวใน อ.หนองหญ้าไซ อ.เดิมบางนางบวช อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี และในพื้นที่ตลอดลุ่มน้ำท่าจีน และเขื่อนทับเสล า ทำการระบายน้ำ ผ่านอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิมระบายน้ำ เพิ่มขึ้นวันละ 7.08 ล้านลูกบาศก์เมตร

และมีปริมาณน้ำไหลล้นอาคารระบายน้ำฉุกเฉินวันละ 9.44 ล้านลูกบาศก์เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองทับเสล า (เขื่อนระบำ) ทั้ง 2 ฝั่ง ระวังน้ำหล ากฉับพลันตั้งแต่ อ.ล านสัก อ.หนองฉาง และ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

ขณะเดียวกัน กอนช. ยังได้ระวังสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระย าและแม่น้ำท่าจีนต่อเนื่อง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือ อย่างกรุงเทพมหานคร แจ้งเตือนชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระย า ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

พร้อมตรวจสอบความแข็งแรง และจุดรั่วซึมของแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระย า รวมทั้ง เรียงกระสอบทรายเป็นเขื่อนชั่วคราวบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) และบริเวณแนวป้องกันที่มีระดับต่ำตามจุดต่าง ๆ

กรมชลประทาน กำชับให้สำนักงานชลประทานที่ 3 , 10 -13 และสำนักเครื่องจักรกลติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จุดเ สี่ย งและพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขัง

พร้อมประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทราบสถานการณ์ล่วงหน้า และตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำ ความแข็งแรง รวมถึงจุดรั่วซึมของแนวป้องกันน้ำท่วม เพื่อป้องกันน้ำล้นข้ามแนวคันกั้นน้ำ ส่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสานแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามประกาศของแต่ละพื้นที่ เพื่อเตรียมรับมือกับมวลน้ำ ที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้