เช็คเลย 22 หมู่บ้าน สั่งปิดด่วน หลังพบมีคนติด CV-19 จำนวนมาก

จากสถานการณ์ CV-19 กระจาย ทำให้มียอดพุ่งสูง วันที่ 19 ต.ค. 64 สถานการณ์การแพร่ระบา ดของ CV-19 ของพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยังระบา ดรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ได้มีการลงพื้นที่ปูพรมทำการตรวจเชื้ อตามหมู่บ้่าน และชุมชนต่างๆ ผลปรากฏว่ายิ่งตรวจก็ยิ่งเจอผู้ติดเชื้ อมาขึ้น กระทั้ง ยอดผู้ติดเชื้ อวันที่ 18 ต.ค. ติดเชื้ อพุ่งอีก 520 คน เสี ยชีวิ ตรายใหม่ 4 คน ทำให้ยอดติดเชื้ อสะสม 31,065 คน รักษาหาย 18,679 คน และเสี ยชีวิ ตสะสม 347 คน

ล่าสุดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโร คอำเภอสายบุรี ได้สั่งการให้มีการปิดหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่เสี่ย ง ทั้ง 22 หมู่บ้าน 12 ชุมชน ใน 9 ตำบล ประกอบด้วย ต.กะดุนง ต.บือเระ ต.เตราะบอล ต.ละหาร ต.ตะบิ้ง ต.ปะเสยาวอ ต.บางเก่า ต.มะนังดาลัม และ ต.ตะลุบัน

เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้ อ และกลุ่มเสี่ย งเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการควบคุมพื้นที่ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนที่จะมีการเตรียมปิดหมู่บ้านอีกหลายอำเภอที่มีการแพร่ระบา ดอย่างหนักในจังหวัดปัตตานี

โดยบรรยากาศการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี พบว่าบางส่วนมีความระมัดระวังมากขึ้น มีการป้องกัน

ซึ่งหลายคนผวาหนักไม่กล้าออกจากบ้าน และยังมีบางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ยังคงมีการร่วมตัวกันเป็นจำนวนมาก ทั้งรวมตัวสูบปารากู รวมตัวกันแข่งมอไซค์ อีกทั้งยังรวมตัวกันในที่สาธารณะ ซึ่งจังหวัดก็ยังไม่มีมาตรการที่เข้มงวดแต่อย่างใด