ปชช. ระวัง มิจฉาชีพ แอบอ้างโครงการคนละครึ่ง

นับว่าคนจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจ เมื่อวันที่ 19 ตุล าคม เพจ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station ได้โพสต์ข้อความระบุว่า โปรดระวัง มิ จฉาชีพแอบอ้างโครงการคนละครึ่ง ส่ง SMS หล อกขอข้อมูลส่วนตัวโดยส่ง Link ปล อม ให้กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน และนำไปทุจริตโอนเงินออกจากบัญชีลูกค้า

กลโกงมิ จฉาชีพ

1. มิ จ ฉาชีพ ส่ง SMS แนบ Link ไปยังลูกค้า แอบอ้างโครงการคนละครึ่ง

2. สนใจรีบคลิก Link

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัตรประชาชน เลขหน้าบัตร ATM 16 หลัก รหัสบัตร ATM และรหัส OTP

4. มิ จฉาชีพจะนำข้อมูลลูกค้าไปทุจริตโอนเงินออกจากบัญชี

แนวทางรับมือเบื้องต้น

1. ไม่เชื่อ รัฐบาล และธนาคาร ไม่มีนโยบายขอข้อมูลบัตรเดบิต เช่น เลขบัตร 16 หลัก รหัสกดเงิน เป็นต้น

2. ไม่บอก ข้อมูลบัตรเดบิตเป็นความลับ ลูกค้าควรเก็บรักษาให้ปลอดภัย

3. ไม่กรอก ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลทางการเงินใน Link ที่แนบมากับ SMS

คำแนะนำ ผู้สูงอายุควรระมัดระวังการให้ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสำคัญที่ไม่ควรเปิดเผย เช่น เลขบัตรประชาชน, รหัส Laser หลังบัตรประชาชน, เลขหน้าบัตรเดบิต 16 หลัก, วันหมดอายุ, รหัส Pin บัตร, เลข CVV 3 ตัว หลังบัตร, รหัส OTP

ข้อปฏิบัติลูกค้า เมื่อเ สียรู้ หลงให้ข้อมูลมิ จฉาชีพไปแล้ว 3 แจ้ง แจ้งภายใน 24 ชม.

1. แจ้ง Krungthai Contact Center 02 111 1111

2. แจ้ง ตำรวจในพื้นที่ เพื่อแจ้งความดำเนินค ดี

3. แจ้ง สายด่วน ศปอส.ตร. (ศูนย์ปราบปรามอ า ชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ )

โทร 1155 หรือ 1599 และ แจ้งสายด่วนปปง โทร.1710