คลังเสนอ เพิ่มวงเงินโครงการคนละครึ่ง หวังกระตุ้นยอดเศรษฐกิจในช่วงท้ายปี

นับตั้งแต่โร คระบาดทำให้ประชาชนทั่วประเทศขาดรายได้ ภาตรัฐจึงได้มีโรงการที่รัฐช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนผ่านโรงการคนละครึ่ง เราชนะ เป็นตอน ทั้งนี้ในที่ประชุมเมื่อเช้าที่ผ่านมาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีการประชุมครม. ซึ่งมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นำคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการภาคเอกชน เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรับนโยบาย การเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว

นอกจากนี้ยังมี ม.ร.ว. หญิงวไลวัฒนา สวัสดิ์ – ชูโต กรรมการมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกลำดวน ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล อีกด้วย

แต่ประเด็นที่่น่าสนใจสำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้คือ กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอเพิ่มเงินให้ประชาชนที่เข้าร่วม โครงการคนละครึ่ง ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564

เพื่อให้มีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น รวมทั้งอาจมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นออกมาเพิ่มเติม และจะให้รายละเอียดหลังการประชุมครม.

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯ ที่มีเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง หรือ สศช. เป็นประธาน ก็จะมีการเสนอขออนุมัติวงเงิน 4.6 หมื่นล้านบาท

จากเงินให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 5 ล้านราย ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากการของสถานการณ์cv หรือ ศบศ. แล้ว