เตือน 2 อำเภอ รับมือมวลน้ำ เขื่อนทับเสลา ปริมาณน้ำกักเก็บเกินกำหนด

คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 17 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงสายวันนี้เขื่อนทับเสล า ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในพื้นที่ตำบลระบำ อำเภอล านสัก จังหวัดอุทัยธานี เปิดประตูระบายน้ำทั้ง 3 บานของเขื่อน หลังจากมีปริมาณน้ำกักเก็บภายในอ่างมากเกินกำหนด จนทำให้เกิดน้ำล้นสปิลเวย์ ทำให้การระบายน้ำของเขื่อนทับเสล าในครั้งนี้ สร้างความกัง วลให้กับประชาชนที่อยู่ด้านล่ างเขื่อน

โดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองรับส่งน้ำ ตั้งแต่อำเภอล านสัก ย าวมาจนถึงอำเภอหนองฉาง ที่มีความเสี่ย งสูงมากว่าจะเกิดปัญหาน้ำที่ระบาย ลงมาในครั้งนี้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรอย่างฉับพลันจำนวนมากได้

ซึ่งทางโครงการชลประทานอุทัยธานี โดยนายสงกรานต์ ชลอศรีทอง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสล า ออกหนังสือประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสล าสถานการณ์น้ำในฤดูฝนปี 2564 ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่ผ่านมา เรื่อง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทับเสล า เนื่องจากอิทธิพลของพายุไลออนร็อค และพายุคมปาซุ

ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.64 ถึงปัจจุบัน มีปริมาณไหลเข้าอ่างเก็บน้ำทับเสล าไม่ต่ำกว่าวันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือนจังหวัดอุทัยธานีว่า เป็นหนึ่งในพื้นที่เ สี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.64 เวล า 18.00 น. ถึงวันที่ 17 ต.ค. 64 เวล า 18.00 น.

ปัจจุบันวันที่ 16 ต.ค.64 เวล า 19.30 น. อ่างเก็บน้ำทับเสล ามีปริมาณน้ำ 165.74 ล้ าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 103.58% มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ อัตราวันละ 11.05 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำผ่านอาคารช่องระบายน้ำในอัตราวันละ 2.51 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้ำไหลล้นอาคารระบายน้ำฉุกเฉินวันละ 1.78 ล้านลูกบาศก์เมตร

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสล า จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านอาคารช่องระบายน้ำลงลำน้ำเดิม (River Outlet) จากเดิมวันละ 2.51 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นวันละประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.64 เวล า 06.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของตัวอาคารเขื่อนทับเสล า และควบคุมไม่ให้เกิดปริมาณน้ำไหลลันข้ามอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน (Emergency Spillway) ในปริมาณมากเกินซึ่งจะไม่สามารถควบคุมได้ จนส่งผลเ สียหายต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำเป็นวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน และลดผลกระทบจากการระบายน้ำเพิ่มเติมดังกล่ าว

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสล าจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งเตือนประชาชนด้านท้ายอ่างเก็บน้ำทับเส ลา ที่อยู่อาศัยหรือมีพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ริมฝั่งลำห้วยทับเสล าและลำห้วยสาขา ให้เตรียมขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง และเฝ้าระวังพร้อมติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามประกาศของแต่ละพื้นที่ เพื่อเตรียมรับมือมวลน้ำ ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้