ปภ.เตือนชาวบ้าน เร่งย้ายของขึ้นที่สูง

ตามที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ สำหรับอิทธิพลพายุโซนร้อน คมปาซุ และมีร่องมรสุมพาดผ่านจังหวัดปราจีนบุรี ทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่อุทย านแห่งชาติเขาใหญ่ อุทย านแห่งชาติทับลาน และพื้นที่โดยรอบของจังหวัดปราจีนบุรี

ส่งผลให้มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม และเมืองปราจีนบุรี มีบ้านเรือนราษฎร พืชผลการเกษตร รวมทั้งถนนสายหลัก สายรอง ถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้าง

ล่ าสุดวันที่ 17 ต.ค. 2564 บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่า เทศบาลตำบลกบินทร์ ถูกน้ำท่วมบ้านสูงกว่า 50 ซม. เป็นครั้งที่ 4 ภายในระยะเวลา 2 เดือนเศษ ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

เนื่องจากหลังน้ำลดชาวบ้านมีการขนย้ายทรัพย์สินลงมาชั้นล่ าง และเมื่อมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้ามาท่วมก็ต้องขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไปไว้ชั้นสองของบ้านทุกครั้ง จนทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้บางรายกายถูกน้ำท่วมเสียหาย

และน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านเริ่มท้อแท้กับภาวะน้ำท่วม บางรายต้องย้ายออกจากบ้านไปอาศัยบ้านญาติพี่น้องเพื่อหลับนอน บางรายเป็นห่วงบ้านก็ต้องหาเรือใช้เป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออก

จากการที่จังหวัดปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมในหลายอำเภอและกระจายวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับการพย ากรณ์อากาศที่คาดการว่าภาคตะวันออกจะมีฝนตกในพื้นที่ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีประกาศด่วน กอ.ปภ.จังหวัดปราจีนบุรี ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่า วัสดุอุปกรณ์ ที่อาจได้รับความเสียหาย ขึ้นที่สูงหรือที่ปลอดภัย

และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มปริมาณการรับน้ำเข้าประตูระบายน้ำหาดย าง ตำบลหาดย าง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 64 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ ที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะคะ