แม่น้ำหนึ่ง โพสต์แล้ว หลังประกาศรางวัลที่ 1

ได้รับการพูดถึงเป็นวงกว้าง ผลสล ากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 16 ตุล าคม 2564

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บ าท

386372

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บ าท

964 602

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บ าท

295 798

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บ าท

38

ล่ าสุดแม่น้ำหนึ่งได้โพสต์ข้อความหลังเลขออกแล้ว พร้อมกับระบุข้อความว่า หมดแรงงงงงง ออกตัวเก่า ตามนอยคืนนะคะ 3647 งวดหน้าเลขธูปปู่ได้กลับมาจุด หนูขอหมานๆเด้อปู่

โพสต์ดังกล่ าว

แม่น้ำหนึ่ง

แม่น้ำหนึ่ง

แม่น้ำหนึ่ง

แม่น้ำหนึ่ง