ลุงถูกรางวัลที่ 1 ได้จับเงินล้าน คนแห่แสดงความยินดี

ได้รับความสนใจในโซเชียล ผลสล ากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 16 ตุล าคม 2564

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บ าท

386372

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บ าท

964 602

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บ าท

295 798

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บ าท

38

ล่ าสุดได้มีผู้ใช้เฟสบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งเป็นตำรวจ ได้โพสต์แสดงความยินดีกับคนที่ถูกรางวัลที่ 1 พร้อมกับระบุข้อความว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีรางวัลที่1. /386372 @ สามชัย (ได้บายนำกะดีใจ ) ครับ

โพสต์ดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว