เพจดังชี้ CV-19 สายพันธ์ุที่ครองโลก คือสายพันธ์ุ์นี้ เช็คด่วน

จากการระบา ดของ CV-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้น หม อแล็บแพนด้า โพสต์ข้อมูลลงในเฟซบุ๊ก เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตของเชื้ อ  CV-19 สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่กำลังแพร่ระบา ดทั่วโลก โดยชี้ว่าผลสุดท้ายแล้วจะมีเพียงสายพันธุ์เดียวที่ครองโลกได้แก่ “สายพันธุ์เดลตา” และไม่มีเชื้ อตัวไหนสามารถแซงได้

หม อแล็บฯ โพสต์ข้อความระบุว่า.. จากการตรวจสายพันธุ์ CV-19 ของผู้ป่ว ย 4.2 ล้านตัวอย่างทั่วโลก

ตอนนี้ข้อมูลค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ตัวไหนที่เรากังวล เช่น สายพันธุ์มิว แลมบ์ดา อีตา ไอโอตา แคปปา เอปซีลอน ไม่มีตัวไหนแพร่เชื้ อแซงสายพันธุ์เดลตาได้ และสายพันธุ์พวกนี้ก็น่าจะค่อยๆสูญพันธุ์ไปในที่สุด

ในอนาคตจะเหลือแค่สายพันธุ์เดลตาที่ครองโลก หรือถ้าจะกลายพันธุ์ก็เป็นลูกหลานของเดลตา ตอนนี้ผู้ป่ว ยรายใหม่ทั่วโลก 88% เป็นสายพันธุ์เดลตา และวั คซี นที่ผลิตล็อตใหม่ๆก็สู้กับเดลตาได้ดี บางคนก็มีภูมิจากการเคยป่ว ยแล้ว รวมไปถึงย าที่กำลังแข่งกันผลิตเพื่อรักษ า CV โดยตรงเริ่มได้ผลดี ต่อไป CV ก็จะค่อยๆลดความรุนแรงลงจนเราสามารถใช้ชีวิตได้แบบไม่กลัวมัน เพราะสุดท้ายมันก็จะเหมือนโรคติดต่อประจำถิ่นทั่วไปครับ

ขอบคุณ หม อแล็บแพนด้า