สุดเศร้า นศ.หนุ่มวัย 20 ปี ดับหลังฉีดตัวนี้ เข็มแรก

จากเหตุการณ์ นศ.หนุ่มฉีดวั คซี น แล้วเสี ยชีวิ ต วันที่ 14 ต.ค.64 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดป่าจิตตสามัคคี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา บรรดาญาติได้นำร่างของ นายสุระชัย อ.สาพานิช หรือน้องฟลุ๊ก อายุ 20 ปี นักศึกษาปีที่ 1 สาขาบริหารธุรกิจโรงแรม มหาวิทย าลัยรามคำแหง มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ภายหลังจากที่ นายสุรชัย เสี ยชีวิ ตจากภาวะทางเดิ นหายใ จล้มเหล วเฉียบพลัน ที่โรงพย าบาลมหาราชนครราชสีมา เมื่อช่วงเช้าวันนี้

โดยบรรย ากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า มีเพื่อนนักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ นำพวงหรีดมาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก ซึ่ง นายพิเชษ ปนสระน้อย อายุ 48 ปี ลุงของน้องฟลุ๊ก เล่ าว่า การเสี ยชีวิ ตของน้องฟลุ๊ก ญาติเชื่อว่ามาจากสาเหตุของการฉีดวั คซี นป้องกัน  CV-19

เนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา น้องฟลุ๊ก ได้เดินทางไปฉี ดวัคซี นเข็มแรก ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา โดยเป็นวั คซี นซิโนฟาร์ม ที่ทางเทศบาลนครนครราชสีมาจัดซื้อมาฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฟรี

หลังจากฉีดวั คซี นผ่านไป 3 วัน น้องฟลุ๊ก ก็มีอาการท้องเสีย อาเจียน กินข้าวไม่ได้ เนื้อตัวหนาวสั่น กระทั่งเมื่อวันที่ 11 ต.ค.64 น้องฟลุ๊กก็มีอาการท้องเสียอย่ างรุ นแร ง และเบลอ จึงไปพบแพ ทย์ที่โรงพย าบางส่งเสริมสุขภาพตำบล ก่อนถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพย าบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมา (14 ต.ค. 64) เวลา 02.00 น.น้องก็ช็อ กหมดสติ แพ ทย์จึงรีบนำส่งไปรักษาต่อที่โรงพย าบาลมหาราชนครราชสีมา โดยได้นำเข้าห้องไอซียู แพ  ทย์ได้พย าย ามปั๊มหั วใจอยู่หลายครั้ง แต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้ น้องฟลุ๊คได้เสี ยชีวิ ตลงในช่วงเช้ามืด สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับญาติเป็นอย่ างมาก

นายพิเชษ กล่ าวอีกว่า สำหรับน้องฟลุ๊กนั้น มีชีวิตอาภั พ โดยพ่อแม่ได้เสี ยชีวิ ตไปตั้งแต่น้องฟลุ๊กยังเป็นเด็ก ทำให้ นางหงส์ยนต์ ปนสระน้อย อายุ 70 ปี ผู้เป็นย ายต้องเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งน้องก็ไม่มีโร คส่วนตัว สุขภาพร่างหายแข็งแรง และมีความขยันขันแข็ง พย าย ามทำงานหาเงินช่วยย าย พร้อมทั้งส่งตัวเองเรียนหนังสือ จนปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี อยู่ชั้นปีที่ 1 สาขาบริหารธุรกิจโรงแรม มหาวิทย าลัยรามคำแหง แต่ไม่คิดเลยว่าจะมาเสียชีวิ ตลงเร็วขนาดนี้ ซึ่งญาติก็ติดใจว่าการเสี ยชีวิ ตของน้องฟลุ๊ก น่าจะมาจากการฉีดวั คซี นแน่นอน จึงอย ากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเยียวย าด้วย

สำหรับการจัดบำเพ็ญกุศลศ พ นายสุระชัย อ.สาพานิช หรือน้องฟลุ๊ก จะจัดพิธีสวดอภิธรรมศ พ 3 คืน หลังจากนั้นในวันอาทิตย์ที่ 17 ต.ค.64 จะประกอบพิธีฌาปนกิจศ พต่อไป