เช็คเลย พื้นที่ไหนบ้าง สั่งปิดเกือบทั้งเมือง หลังเกิดคลัสเตอร์ใหม่

เรียกได้ว่าสั่งปิดเกือบทั้งเมือง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งด่วนผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ว่า สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 , โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 , และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งปิดโรงเรียน เนื่องจากพบมีการแพร่ของ cv-19

โดยจะปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 และจะเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ส่วนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 2 (เฉลิมพระเกียรติ)

ได้มีการแจ้งปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 11-31 ตุลาคม 2564 และมีกำหนดเปิดภาคเรียนที่2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ด้านโรงพย าบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้ง ให้ผู้ที่เสี่ย งสัมผัสผู้ติดcv-19 ได้แก่ พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ และพนักงาน ที่มีประวัติเข้าไปในตลาดสายหยุด และกาดแลง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 3 -10 ตุลาคม 2564 เข้ารับการตรวจcv-19 ณ อาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่11 ต.ค. 64 เวลา 13.30 – 16.30 น. และ12 ต.ค. 64 เวลา 9.00 – 16.30 น.

สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ใช้บริการตลาดสายหยุด และกาดแลง ระหว่างวันที่ 3 -10 ตุลาคม 2564 ขอให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน นับจากวันที่เสี่ย งสัมผัสวันสุดท้าย หากพบอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เข้ารับการตรวจcv-19 ที่คลินิก โรงพย าบาลศรีสังวาลย์ หรือโรงพย าบาลใกล้บ้านทุกแห่ง

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แจ้งปิดตลาดเย็น (กาดเเลง) เป็นระยะเวลา 7 วัน ในระหว่างวันที่ 11 -17 ตุลาคม 2564 เพื่อทำการล้าง เเละทำความสะอาดตลาด รวมทั้ง ขอปิดตลาดสดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน (ตลาดสายหยุด) ในระหว่างวันที่ 13 -15ตุลาคม 2564 เพื่อทำการล้าง เเละทำความสะอาดตลาด

ขอบคุณ สวท.แม่ฮ่องสอน